Konkurs "Eksplozja smaku". Czekoladowo. Owocowo. Chrupiąco

Jak widzicie nie trzeba było długo czekać na kolejny konkurs. Za kilka dni kończy się karnawał, ale teraz jeszcze można zaszaleć! Macie ochotę? E.Wedel zaskakuje chrrrupiącymi czekoladami z owocowymi cząstkami. Przygotuj się na prawdziwą eksplozję smaków!

konkursy , zabawa , nagrody , wygraj to , czekolada , wyciskarka do cytrusów , chrupnij sobie

Firma E. Wedel, dla wszystkich fanów na słodki początek Nowego Roku, przygotowała prawdziwą niespodziankę. Są to tabliczki o niezwykle oryginalnych smakach, które stanowią połączenie najlepszej wedlowskiej czekolady (białej, gorzkiej lub mlecznej), chrupków oraz cząstek egzotycznych owoców. To zestawienie idealne, które teraz możesz sobie chrrrupnąć i Ty!

Ponieważ do wygrania są m.in. takie właśnie nowe czekolady to chciałabym aby zgłaszane przepisy nawiązywały do nich w jakiś sposób. W związku z tym do konkursu możecie zgłaszać swoje przepisy aż w 3 kategoriach! Danie ma być z czekoladą albo z owocami południowymi (pomarańcze, mango, grapefruit), albo z czymś mocno chrupiącym. Oczywiście danie może spełniać wszystkie wymienione warunki jednocześnie, ale wtedy musicie zdecydować się na zaliczenie go do tylko jednej kategorii. Na koniec wybiorę i nagrodzę po jednym przepisie w każdej z nich. Jak widzicie pole do popisu bardzo szerokie więc mam nadzieję na liczne i ciekawe zgłoszenia.

Możecie dodawać przepisy na dowolne dania - sałatki, desery, napoje, dania główne. Może być słodko lub wytrawnie, byle było czekoladowo, owocowo albo chrupiąco! I musi być pysznie!

I jeszcze kilka spraw organizacyjnych oraz oficjalny regulamin konkursu:

Komentarz konkursowy musi znaleźć się na blogu czyli tutaj, pod tym postem o konkursie. Powinien być podpisany, imieniem i nazwiskiem albo nickiem, i nie może zawierać linków do własnego bloga czy strony www - takie wpisy będą kasowała ! W zgłoszeniu proszę podać do której kategorii ma być zaliczony. Jeśli przepis spełnia wszystkie 3 warunki trzeba wybrać jedną kategorię. Każdy może dodać dowolną ilość przepisów, ale w jednym komentarzu może być tylko jeden przepis - takie z kilkoma w jednym wpisie nie będą publikowane. Jak zwykle bardzo mile widziane będą zdjęcia ilustrujące przepis, które możecie przysyłać na mail - izapyzakulinska@gmail.com albo przez wiadomość prywatną w profilu bloga na FB a ja zamieszczę je w specjalnym albumie w profilu bloga Smaczna Pyza i podlinkuję tutaj tzn. pod każdym zgłoszeniem. Proszę nie wklejać samodzielnie zdjęć konkursowych na tablicy fanpagu bloga. Nadsyłane zdjęcia nie muszą być wykonane specjalnie na potrzeby konkursu. Nie wymagam też żadnej karteczki z napisem.

Wybór zwycięzców należy do mnie, będzie subiektywny i nie podlegający dyskusji. Laureaci mają 3 dni kalendarzowe na przesłanie swoich danych teleadresowych. Jeśli nie zrobią tego w terminie wybiorę i nagrodzę inną osobę.

To co, zaczynamy? Już się cieszę i czekam niecierpliwie na Wasze propozycje!

konkursy , zabawa , nagrody , wygraj to , czekolada , wyciskarka do cytrusów , chrupnij sobie
konkursy , zabawa , nagrody , wygraj to , czekolada , wyciskarka do cytrusów , chrupnij sobieREGULAMIN KONKURSU "Eksplozja Smaku" *

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą "Eksplozja smaku" (w dalszej cześć zwany "Konkursem").
2. Organizatorem Akcji jest Smaczna Pyza - smacznapyza.blogspot.com

3. Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech laureatów

5. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem http://smacznapyza.blogspot.com/ (zwana w dalszej części "Stroną WWW").

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części "Uczestnikami").

7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

9. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.

10.  Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 2 Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01 lutego 2016 r. i trwa do dnia 09 lutego 2016 r.
2. W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.

3. Organizator nagrodzi 3 osoby, które ... (np. w komentarzach pod wpisem na WWW w najlepszy sposób wykonają zadanie czyli zamieszczą najciekawszy, pełny przepis na danie/deser/napój pasujący do jednej z kategorii tzn. musi być z dodatkiem czekolady, z owocami (pomarańcze, grapefruit, mango), lub chrupiący.

4. . Wartość jednego zestawu wynosi 200 zł (dwieście złotych).

5. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę (zwaną w dalszej części "Nagrodą Główną") składającą się z nagród rzeczowych:

1) torby

2) t-shirtu

3) wyciskarki do cytrusów

4) 3 czekolad Chrrrup

5) proszku do obsypywania się 
6. Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z pozostałych. 

7. Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu,

podania błędnych danych lub nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.
9. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

10. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: izapyzakulinska@gmail.com. W tytule wiadomości należy napisać: "Konkurs z Chrrrup" - reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż do dnia  29 lutego 2016 r.

2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.

3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§4 Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.

3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.

4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

*regulamin konkursu sporządziła agencja 24/7Communication Sp. z o. o. na zlecenie sponsora


146 komentarzy:

 1. Kategoria z owocem południowym

  Przepis na udziec z indyka w pomarańczach

  Składniki:
  1 udziec z indyka z kością
  2 pomarańcze
  2 cebule

  marynata:

  keczup
  1 łyżeczka przyprawy do grilla
  1 łyżeczka suszu warzywnego
  1 łyżka oliwy
  sól


  Przygotowanie:

  Udziec myjemy suszymy i nacieramy solą. W misce łączymy keczup z olejem, przyprawą do grilla i szuszem warzywnym. Nacieramy mięso marynatą. Pomarańcze kroimy w plastry, a cebulę w piórka. Na dnie naczynia ułóż plastry pomarańczy oraz cebulę. Odłóż kilka pomarańczy do przykrycia udźca pod koniec pieczenia. Włóż do naczynia żaroodpornego i piecz pod przykryciem w piekarniku rozgrzanym do 180 C aż mięso będzie miękkie ( od 1h do 2h). ok 20 min przed końcem pieczenia odkryj pokrywkę i połóż plastry pomarańcza na udźcu. Podawać na ciepło do obiadu lub na zimno do chleba :)

  pozdrawiam
  Aleksandra Jarocka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zapowiada się smakowicie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1115869638445962/?type=3&theater

   Usuń
 2. Moja propozycja to Ciasto imbirowe z plastrami pomarańczy
  składniki: kostka masła /250g/, 2 szklanki cukru pudru, 2 szklanki mąki pszennej, 1 opakowanie /100g/ kandyzowanego imbiru, 3 łyżeczki proszku do pieczenia,2 pomarańcze, 1 duża cytryna, 4 jajka, szczypta soli.
  Wykonanie:
  Wrzątkiem sparzam cytrynę i pomarańcze. Z cytryny ścieram skórkę na tarce i wyciskam sok do oddzielnego pojemnika. Pomarańcze obieram ze skóry i kroję na cienkie plastry.
  Imbir kroję na drobne kawałki. Miękkie masło ucieram z cukrem na jednolitą masę. Po kolei dodaję jajka i ciągle ucieram. Dodaję mąkę, proszek do pieczenia i dokładnie mieszam /można robotem/. Na koniec dodaję posiekany imbir oraz 3 łyżki soku z cytryny, mieszam i wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Na ciasto układam plastry pomarańczy.
  Piekę w temperaturze 200 stopni na termoobiegu około 25 minut. Jak ostygnie posypuję cukrem pudrem i kroję w kwadraty.
  E-mail: r.helt@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. musi pięknie pachnąć - zdjęcia w galerii /www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1115905235109069/?type=3&theater

   Usuń
 3. Granola z kaszy gryczanej (kategoria chrupiące)
  2 szklanki kaszy gryczanej
  1/2 szklanki sezamu
  1 szklanka wiórków kokosowych
  1 szklanka migdałów,przekrojonych na pół
  1/2 szklanki orzechów nerkowca
  3/4 szklanki miodu
  1/4 szklanki oleju kokosowego
  1 łyżka ekstraktu waniliowego
  1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
  1 szczypta soli
  Piekarnik nastaw na 175 C. Blaszkę od piekarnika wyłóż papierem do pieczenia.
  Do miski wsyp kaszę gryczaną,migdały,orzechy nerkowca,sezam,sól i wiórki kokosowe.
  Do rondelka dodaj olej kokosowy i miód.Podgrzewaj na małym ogni mieszając do połączenia składników.
  Dodaj kawę i ekstrakt waniliowy. Przelej do miski z kaszą gryczaną i dokładnie wymieszaj.
  Granolę przełóż na blaszkę i piecz przez ok 30 minut,pamiętając o tym żeby granolę kilka razy przemieszać.
  Gotową odstaw by przestygła.
  Pokrusz ją na mniejsze kawałki i przełóż do pojemniczka.
  Ewa Wojtaszko

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chętnie zjadłabym taką granolę na śniadanie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116202768412649/?type=3&theater

   Usuń
 4. Jeżyk czekoladowo migdałowy (kategoria czekolada)
  6 jajek
  6 łyżek mąki
  100 g masła
  1/2 szklanki cukru
  100 g mielonych migdałów
  100 g gorzkiej czekolady
  50 g okrągłych biszkoptów
  na polewę
  4 łyżki masła
  200 g gorzkiej czekolady
  50 g migdałów
  Ciasto.
  Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej.
  Masło utrzyj z cukrem i wymieszaj z czekoladą. Dodaj żółtka i dokładnie wymieszaj. Do masy dodaj zmielone migdały,pokruszone biszkopty i przesianą mąkę. Wszystko dokładnie wymieszaj.
  Białka ubij na sztywną pianę,dodaj do ciasta i wymieszaj.
  Ciasto przełóż do natłuszczonej blaszki i piecz w 180 C. przez ok. 50 minut.
  Odstaw by ciasto przestygło.
  Polewa.
  Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej,dodaj masło i mieszaj aż składniki się połączą.
  Ciasto polej polewą.
  Migdały pokrój w słupki i wciskaj pionowo w ciasto.
  Ewa Wojtaszko

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. apetyczne to ciasto! zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116203321745927/?type=3&theater

   Usuń
 5. Przepis w kategorii "Danie z czekoladą" - Sernik z musem czekoladowym

  Składniki na spód:
  – 160 g herbatników, np. petitków,
  – dwie łyżki roztopionego masła,

  Przygotowanie:
  Ciastka i masło miksuje i wykładam na tortownicę. Po czym podpiekam w temperaturze 175 stopni C przez ok. 15 minut.

  Składniki na masę serową:
  – 500 g twarogu półtłustego lub tłustego, zmielonego przynajmniej dwukrotnie
  – 250 ml śmietany kremówki 36%
  – 3 jajka
  – 3/4 szklanki cukru
  – 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
  – 3 łyżki mąki pszennej

  Przygotowanie:
  Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
  W misie miksera umieszczam wszystkie składniki, po czym je krótko miksuje. Następnie przelewam masę do tortownicy i piekę w temperaturze 160 stopni C przez około 45 minut. Wyjmuję i studzę.

  Mus kakaowy:
  – 400 ml śmietany kremówki,
  – 125 ml likieru czekoladowego,
  - tabliczka gorzkiej czekolady Wedel,
  - 1 łyżka kakao,
  – 2,5 łyżeczki żelatyny,
  – 4 łyżki cukru pudru.

  Do posypania: 0,5 tabliczki dowolnej czekolady Wedel.

  Przygotowanie:
  Żelatynę rozpuszczam w wodzie i mieszam z likierem po czym dodaję wcześniej rozpuszczoną czekoladę. W osobnym naczyniu miksuję śmietanę kremówkę, kakao i cukier puder. Ubijam do sztywności. Następnie wlewam likier z czekoladą oraz żelatyną i delikatnie mieszam, do wymieszania się składników. Wylewam na ciasto. Wstawiam do lodówki na noc. Po wyjęciu posypuję potartą czekoladą.
  Pozdrawiam :)
  weroniq_bn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uwielbiam serniki! zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116206191745640/?type=3&theater

   Usuń
 6. Ulubione babeczki moich dwóch córeczek: Odwrócone babeczki pomarańczowe! :)

  Składniki:
  1 i ¼ szklanki mąki pszennej
  ½ szklanki płatków owsianych
  1 łyżeczka sody
  szczypta soli
  8 łyżek oleju
  1/3 szklanki ksylitolu (lub więcej wg gustu)
  skórka otarta z 1 pomarańczy
  2 jajka (lub 6 przepiórczych)
  ½ szklanki maślanki
  3 łyżki soku pomarańczowego
  1 cała pomarańcza

  Sposób przygotowania:

  Maślankę wymieszać z jajkami, olejem i sokiem pomarańczowym.

  W misce połączyć mąkę, płatki, proszek do pieczenia, sodę, sól, skórkę pomarańczy oraz cukier. Wlać mokre składniki, wymieszaj.

  Foremki do pieczenia babeczek wyłożyć papilotkami. Na dnie każdej ułożyć plaster obranej ze skóry pomarańczy. Na niego wylać ciasto. Piec ok. 20 minut w temp. 200 C.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. fajny pomysł - zdjęcie w galerii /www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116204768412449/?type=3&theater

   Usuń
 7. 4-składnikowe ciasto czekoladowe bez mąki

  Składniki (na tortownicę 23 cm):
  200 g (2 tabliczki) gorzkiej czekolady
  200 g (1 kostka) masła
  200 g cukru
  5 jajek, żółtka i białka oddzielnie

  Czekoladę z masłem rozpuścić razem w kąpieli wodnej, ostudzić.

  Żółtka zmiksować z cukrem do uzyskania jasnej, puszystej masy (ok. 5 min.). Dodać masę czekoladowo-maślaną.

  Białka ubić na sztywno i delikatnie, łyżka po łyżce, dodać do ciasta.

  Ciasto przelać do natłuszczonej tortownicy.

  Piec przez 45 min. w piekarniku rozgrzanym do 170 st., aż na wierzchu zrobi się skórka, a środek będzie wciąż wilgotny.

  Olga Pilichowska
  (kategoria: z czekoladą)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. idealne dla czekoladoholików - zdjęcie w galerii /www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116207261745533/?type=3&theater

   Usuń
 8. Ciasto z białej czekolady jak mus

  Składniki (na tortownicę 18 cm):
  120 g masła
  200 g białej czekolady
  2 jajka
  120 g cukru
  4 łyżki mąki

  120 g czekolady rozpuścić razem z masłem w kąpieli wodnej, ostudzić. 80 g czekolady pokroić na kawałki, odstawić na bok.

  Jajka zmiksować z cukrem. Dodać ostudzoną masę czekoladowo-maślaną, a następnie mąkę i pokrojoną czekoladę.

  Przelać do tortownicy wysmarowanej masłem i oprószonej mąką.

  Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st. przez ok. 40 min., aż na wierzchu zrobi się twarda skórka.

  Kroić, gdy ciasto całkowicie ostygnie.

  Olga Pilichowska
  (kategoria: z czekoladą)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. musi być przepyszne! zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116207245078868/?type=3&theater

   Usuń
 9. Beza z kiwi, skórką pomarańczową i czekoladą – kategoria chrupiąca

  150ml białek ( u mnie z 4 jajek) ze szczyptą soli zaczęłam ubijać, gdy masa lekko już zgęstniała dodałam stopniowo 225g cukru drobnego do wypieków. Po około 15 minutach ubijania dolałam 1,5 łyżeczki białego półsłodkiego wina ( w przepisie Pani Izy, na którym się wzorowałam był ocet z białego wina, którego nie posiadałam). Pod koniec ubijania dodałam jeszcze 1,5 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Na papierze do pieczenia odrysowałam kształt bezy, który chciałam uzyskać i wylałam masę. Piekłam 30 minut w temperaturze 120 stopni, następnie zmniejszyłam temperaturę do 100 stopni i beza suszyła się jeszcze 2godziny. Skórkę pomarańczową sparzyłam i pokroiłam w kostkę. Wrzuciłam do rondelka z niewielką ilością wody, zasypałam cukrem, wymieszałam, gotowałam do momentu gdy z cukru zaczął robić się lekko gęstniejący syrop. Wystudzoną bezę obłożyłam kiwi, odrobiną skórki pomarańczowej. Gorzką czekoladę rozpuściłam w kąpieli wodnej i usiłowałam ;)udekorować nią bezę. (Monika Walczewska)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. smakowita ta beza - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116209098412016/?type=3&theater

   Usuń
 10. Śliwki w czekoladzie - kategoria czekolada.

  Ciasto:
  5 jajek
  5 czubatych łyżek mąki krupczatki
  5 płaskich łyżek cukru
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  2 czubate łyżki kakao
  szczypta soli
  Mąkę przesiać, wymieszać z kakao i proszkiem. Oddzielić żółtka od białek, do białek dodać sól i ubić na sztywną pianę. Ubijać dalej dodając po jednym żółtku i łyżce cukru. Wymieszać delikatnie z mąką i wylać na blachę. Piec około pół godziny, temperatura 180 stopni.

  Krem:
  1-1,5 kostki masła
  0,5 l. mleka
  1,5 opakowania budyniu śmietankowego
  3 żółtka
  0,5 szklanki cukru
  cukier waniliowy
  Budyń wymieszać w odrobinie mleka dodać żółtka i utrzeć na jednolitą masę. Resztę mleka zagotować z cukrami i wlać budyń. Gotować ok. 2 minuty i ostudzić pod przykryciem. Masło rozetrzeć, dodawać ostudzony budyń i utrzeć na jednolitą masę. Można (a nawet trzeba) dodać do masy trochę alkoholu.

  Śliwki:
  30 dkg. śliwek kalifornijskich pokroić na mniejsze kawałki, wrzucić do miski i zalać ciepłą, przegotowaną wodą, z dodatkiem alkoholu. Moczyć tak przez około 1 godzinę.

  Krem czekoladowy:
  0,5 szklanki kwaśnej śmietany
  2 tabliczki czekolady mlecznej Wedel
  0,5 kostki masła
  galaretka (najlepsza cytrynowa)
  Czekoladę połamać, wrzucić do garnka, dodać śmietanę i masło i rozpuścić – NIE GOTOWAĆ i ostudzić. Galaretkę rozpuścić w 0,5 szklanki gorącej wody i dodać do prawie zimnej masy.

  Wykonanie placka: śliwki dokładnie odsączyć, do wody ze śliwek dodać trochę cukru i nasączyć biszkopt. Na biszkopt wyłożyć masę, na masie rozłożyć śliwki i zalać kremem czekoladowym. Zostawić do zastygnięcia. Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
 11. Kategoria chrupiące
  Kruche ciasteczka z kokosem
  1 kostka masła,
  1 szklanka cukru,
  1 jajko,
  2,5 szklanki mąki,
  0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
  1 szklanka wiórek kokosu,
  Wszystkie składniki zagniatamy na kruche ciasto. Dodajemy wiórka kokosowe i zgniatamy. Wkładamy do lodówki na 1 godzinę.

  Po czym czasie formujemy kuleczki wielkości orzecha włoskiego i układamy na natłuszczonej blaszce. Ciasteczka układamy w dość dużych odstępach.

  Pieczemy 25 minut w 190 stopniach. Smacznego ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. lubię takie ciasteczka - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307181735541/?type=3&theater

   Usuń
 12. Kategoria czekoladowe
  Batoniki musli z czekoladą
  2 szklanki płatów owsianych,
  0,5 szklanki wiórek kokosowych,
  0,5 szklanki słonecznika,
  0,5 szklanki płatków kukurydzianych,
  55 g masła,
  1/4 szklanki brązowego cukru ,
  1/4 szklanki miodu,
  1 deserowa czekolada,
  Płatki owsiane mieszamy z płatkami kukurydzianymi, słonecznikiem i kokosem. Masło, miód i cukier umieszczamy w garnku i podgrzewamy aż zacznie bulgotać, gotujemy około 3-4 minut. Wsypujemy składniki suche, mieszamy aż połączą się z masą.

  Masę umieszczamy na blaszce wyłożonej folią spożywczą i dociskamy dość mocno. Wstawiamy do lodówki na 1 godzinę. Po tym czasie wyjmujemy i polewamy rozpuszczoną czekoladą. Znów wstawiamy do lodówki na 1 godzinę, po czym wyjmujemy i kroimy na małe prostokąty. Przechowujemy w lodówce. Smacznego ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. smacznie i zdrowo - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307178402208/?type=3&theater

   Usuń
 13. Kategoria chrupiące
  Brzoskwiniowe deserki
  Puszka brzoskwiń (wraz z syropem),
  2 galaretki brzoskwiniowe,
  500 ml śmietany 30 %
  2 łyżki cukru pudru,
  duża paczka herbatników,
  1 czekolada mleczna,
  Galaretki rozpuszczamy w 1,5 szklanki gorącej wody. Lekko studzimy. Brzoskwinie wraz z syropem przekładamy do miski, dodajemy galaretkę i miksujemy na gładko. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin aby masa stężała ( konsystencja gęstej śmietany).

  Śmietanę ubijamy na sztywno dodajemy cukier puder. Herbatniki kruszymy, czekoladę trzemy na tarce o dużych oczkach i mieszamy z herbatnikami.

  Przygotowujemy 7 szklanek ( 300 ml). Na spód dodajemy trochę pokruszonych herbatników. Na to 2 duże łyżki musu, 2 łyżki pokruszonych herbatników, 2 duże łyżki śmietany, herbatniki mus, śmietana i posypujemy herbatnikami. Chłodzimy w lodówce.

  Smacznego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pyszności! zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307255068867/?type=3&theater

   Usuń
 14. Kategoria cytrusy
  Barszcz z sokiem pomarańczowym
  1 litr wywaru warzywnego,
  1,5 szklanki soku z buraków,
  2 pomarańcze,
  kilka sztuk suszonych grzybów,
  1 ząbek czosnek,
  sól i pieprz do smaku,
  majeranek,
  Grzyby namaczamy w bulionie aż zmięknął ( ok 3 godziny).

  Zagotowujemy i podgrzewamy na małym ogniu ok 20 minut, przecedzamy. Wywar ponownie zagotowujemy, wlewamy sok z przeciśniętych pomarańczy, przyprawiamy solą pieprzem, majerankiem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

  Na koniec dodajemy sok z buraków, nie gotujemy, podgrzewamy na małym ogniu ok 30 minut. Smacznego ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. robię czasami kremowy barszcz z mandarynkami, pyszny jest - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307245068868/?type=3&theater

   Usuń
 15. Kategoria czekoladowe
  Czekoladowe babeczki
  2 szklanki mąki,
  4 łyżki cukru,
  3 łyżki kakao,
  3 łyżki ziaren słonecznika,
  1 łyżeczka proszku do pieczenia,
  1 szklanka mleka,
  1/2 szklanki oleju,
  2 jajka,
  tabliczka czekolady,
  czekolada orzechowa do polania,
  W jednej misce mieszamy mąkę z cukrem, kakao, ziarna słonecznika i proszek do pieczenia. W drugiej mieszamy olej, jajka i mleko. Dodajemy mokre składniki do suchych. Mieszamy do połączenia się składników.

  Czekoladę kroimy w kosteczki. Dodajemy do masy i mieszamy. Wlewamy do foremek wyłożonych papilotkami. Pieczemy ok 25 minut w 190 stopniach. Wystudzone polewamy rozpuszczoną czekoladą z orzechami.

  Smacznego;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. śliczne babeczki - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116306741735585/?type=3&theater

   Usuń
 16. Witam Wszystkich Uczestników i Jury ;-)Chcę się z Wami podzielić przepisem na PIERNIK DYNIOWO - KASZTANOWY Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ, którym zajadałam się w Boże Narodzenie. Jest pyszny!

  Składniki:

  2 szklanki startej dyni (mała dynia hokkaido)
  1,5 szklanki razowej mąki pszennej
  1,5 szklanki mąki kasztanowej
  3 jajka
  6 łyżek wody
  1/2 szklanki oleju
  1/2 szklanki cukru trzcinowego nierafinowanego
  3 łyżki przyprawy do piernika
  1/5 łyżeczki proszku do pieczenia
  1 łyżeczka sody oczyszczonej
  szczypta soli
  150g orzechów włoskich
  75g rodzynek
  1 biała czekolada firmy Wedel

  Wykonanie:
  Ubijamy jajka i przelewamy je do miski, do której dodajemy olej oraz startą dynię. W drugiej misce mieszamy mąkę, proszek do pieczenia, sodę, cukier, sól, przyprawy i bakalie. Mokre składniki łączymy z suchymi. Delikatnie mieszamy masę.
  Ciasto przelewamy do prostokątnej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ok.45-50min w temp.170st C. Piernik sprawdzamy za pomocą drewnianego patyczka (jeśli jest oblepiony ciastem-piec dalej, jeśli suchy-ciasto jest gotowe). Ciasto studzimy w lekko uchylonym piekarniku, wyjmujemy z formy i polewamy roztopioną w wodnej kąpieli białą czekoladą.
  Wierzch ciasta dekorujemy orzechami włoskimi i żurawiną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ciekawy przepis - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307461735513/?type=3&theater

   Usuń
 17. Ten przepis był strzałem w 10 podczas moich urodzin. Goście bardzo chwalili to ciasto ;-) Proszę o zaliczenie do kategorii OWOCE POŁUDNIOWE Kasia Szczepańska

  --> CIASTO POMARAŃCZOWO-MAKOWE Z CZEKOLADĄ <--

  Składniki na ciasto:

  2 szklanki mąki bezglutenowej (opcj. 1 szklanka mąki pszennej + 1 szklanka mąki razowej)
  1 szklanka cukru trzcinowego
  1 łyżeczka soli
  4 łyżki maku
  1 łyżeczka proszku do pieczenia bezglutenowego (opcj. zwykłego)
  1 szklanka zimnej wody
  1/2 szklanki oleju
  sok z 1 pomarańczy

  Składniki na polewę czekoladowo-pomarańczową:

  sok z 1 pomarańczy
  skórka z 1 pomarańczy
  kilka plasterków pomarańczy do dekoracji
  100g gorzkiej czekolady firmy Wedel
  6 łyżek mleka

  Wykonanie:

  Łączymy ze sobą wszystkie suche składniki, czyli przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sól, cukier i mak. Po dokładnym wymieszaniu cały czas mieszając powoli dodajemy olej, sok z 1 pomarańczy i wodę. Dobrze wymieszane ciasto przelewamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Dekorujemy pokrojonymi plasterkami pomarańczy.

  Ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do temp.190st C przez 30-35min.

  Po ostygnięciu polewamy roztopioną gorzka czekoladą wymieszaną z sokiem pomarańczowym i kilkoma łyżkami mleka roślinnego. Wierzch posypujemy otartą skórką pomarańczową.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wygląda smakowicie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116307465068846/?type=3&theater

   Usuń
 18. Przepis na SUPER CHRUPIĄCY POPCORN Z CIECIERZYCY ;-) Proszę u zamieszczenie go w kategorii CHRUPIĄCE.

  Składniki:

  200g suchej ciecierzycy + woda + 1 łyżka sody
  2 łyżki curry
  2 łyżki ziół dalmatyńskich, włoskich lub prowansalskich
  2 łyżki oliwy/oleju
  sól i pieprz

  Wykonanie:

  Ciecierzycę moczymy przez noc w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. Następnego dnia wylewamy wodę i gotujemy ciecierzycę w świeżej wodzie z dodatkiem łyżeczki soli (gotujemy al dente!). Pozostawiamy na 15min do przestudzenia.

  W dużej misce ciecierzycę mieszamy z olejem, ziołami i przyprawami. Pieczemy przez 60min w temp.160st C na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia (używamy funkcję termoobiegu). Ca jakiś czas należy przemieszać ciecierzycę, aby równomiernie się uprażyła.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. koniecznie muszę taką zrobić - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116306031735656/?type=3&theater

   Usuń
 19. Kategoria czekolada
  Żeberka w sosie winno czekoladowym ze śliwkami


  Składniki

  1,5 kg żeberek wieprzowych
  1 tabliczka grzkiej czekolwady
  1 szklanka czerwonego wytrawnego wina
  200g wędzonych śliwek
  1 średnia cebula
  1/2 płatków chili
  szczypta rozmarynu
  szczypta tymianku
  2 ząbki czosnku
  olej do smażenia

  Cebule kroimy drobną kostkę i szklimy na 2 łyżkach oleju, dodajemy posiekany drobno czosnek , pokrojone w paski wędzone śliwki i pozostałe przyprawy. Przesmażamy całość 2 min i dodajemy czekoladę czerwone wino. Redukujemy do uzyskania gęstego sosu. Żeberka kroimy na mniejsze kawałki ( po dwie kostki na porcję) obtaczamy w wystudzonym sosie i odstawiamy na 2 godziny aby mięso się zamarynowało. Po tym czasie wykładamy żeberka na brytfankę i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 190 C przez ok. 80 min. Podajemy ciepłe np. z ryżem.

  Aleksandra Jarocka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ciekawy przepis i niecodzienne połączenie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116673815032211/?type=3&theater

   Usuń
 20. Przepis w kategorii czekoladowej:

  PNCAKES Z CHILI "DWIE CZEKOLADY"

  Składniki (na 10-11 placuszków):
  1/2 tabliczki gorzkiej czekolady
  1/2 tabliczki mlecznej czekolady z truskawkami
  1/2 szkl. mleka
  1/2 szkl. mąki krupczatki
  1 jajko
  1/2 łyżeczki sody
  1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
  1 łyżka słodkiego kakao
  szczypta chili

  Sposób wykonania:
  Do rondelka wlewamy mleko, dodajemy obie czekolady w kostkach i podgrzewamy cały czas mieszając do rozpuszczenia. Na koniec dodajemy szczyptę chili. Studzimy.
  Jajko ubijamy do białości, dodajemy sodę, proszek do pieczenia, kakao i ostudzoną masę czekoladowo-mleczną. Miksujemy do połączenia i dodajemy mąkę. Ponownie miksujemy (powinno mieć konsystencję gęstej śmietany).
  Patelnię teflonową lub ceramiczną mocno rozgrzewamy, łyżką wykładamy ciasto i formujemy małe placuszki. Smażymy bez tłuszczu z obu stron.

  Zdjęcie za chwilę wysyłam.

  Pozdrawiam,
  Aneta Warowna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. czekoladowe śniadanie na początek dobrego dnia - zdjęcie w galerii //www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116673828365543/?type=3&theater

   Usuń
 21. Kategoria - czekolada
  Mocno czekoladowe ciasto z chałwą i chrupiącą bezą

  Proporcje na średnią tortownicę

  Biszkopt:

  4 jajka L,
  100 gr cukru,
  100 gr mąki tortowej,
  30 gr kakao

  Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywno, pod koniec partiami dodajemy cukier i dalej miksujemy aż piana będzie błyszcząca ( zajmie Wam to ok. 10 minut) . Dodajemy żółtka i znowu miksujemy kilka minut. Mąkę z kakao przesiewamy i partiami dodajemy do masy jajecznej, delikatnie mieszamy szpatułką. Spód tortownicy wykładamy papierem do pieczenia, przelewamy biszkopt i wyrównujemy wierzch. Wstawiamy formę do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na ok 25-30 minut ( pieczemy do suchego patyczka). Ciasto studzimy i kroimy na dwie części - spodnia warstwa może być odrobinę grubsza.

  Krem czekoladowo - chałwowy

  budyń waniliowy na 1/2 l mleka,
  1 żółtko,
  niecałe 1/2 l mleka,
  2 łyżki cukru,
  175 gr masła roślinnego lub margaryny,
  100 gr chałwy,
  tabliczka gorzkiej czekolady o zaw. 60% kakao
  kilkanaście bez do przełożenia i dekoracji,
  konfitura wiśniowa lub z czarnej porzeczki

  do dekoracji :
  po 50 gr mlecznej i gorzkiej czekolady,
  1/3 szklanki mleka

  Budyń przygotowujemy zgodnie z przepisem na opakowaniu, zmniejszając ilość użytego cukru i do zawiesiny budyniowej dodajemy również żółtko. Po ugotowaniu przykrywamy budyń folią spożywczą by nie utworzył się kożuch, studzimy.
  Miękkie masło ucieramy na puch, dodajemy po trochu budyń i miksujemy na jednolity krem, który dzielimy na połowę. Do jednej połowy wkruszamy chałwę i miksujemy , do drugiej części masy dodajemy rozpuszczoną gorzką czekoladę - musi być przestudzona.
  Spód biszkoptu zapinamy w obręcz tortownicy, wykładamy konfiturę i kolejno dajemy krem z chałwą, na to układamy beziki, na beziki dajemy krem z czekoladą i drugi blat biszkoptu - lekko dociskamy i wstawiamy na kilka godzin do lodówki aby masa stężała.
  Wierzch ciasta oblewamy czekoladą rozpuszczoną z mlekiem w kąpieli wodnej, dekorujemy bezami i ewentualnie słodkimi perełkami.
  Ciasto smakuje najlepiej na drugi dzień, kiedy smaki odpowiednio się połączą :)

  SMACZNEGO !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. myślę, że bardzo by mi smakował taki tort - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116673808365545/?type=3&theater

   Usuń
 22. Przepis do kategorii chrupiące: Placuszki serowe:

  750 g twarogu (zmielonego 2-krotnie)
  4 jajka duże,
  5 łyżek cukru pudru,
  50 g pokruszonych ciastek (herbatników itp.)
  170 g kaszy manny

  Sos

  90 g czekolady karmelowej lub białej
  120 ml kremówki

  Składniki na placuszki miksujemy razem. Nakładamy porcje na rozgrzaną patelnię. Smażymy po kilka minut z każdej strony.

  Sos: połamaną czekoladę zalewamy kremówką i podgrzewamy w kąpieli wodnej.
  Pozdrawiam
  Marta "(niebieska pistacja)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pyszności :) zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116737368359189/?type=3&theater

   Usuń
 23. Krakersy serowo ziołowe – kategoria chrupiąca

  1 szklankę mąki, 1 łyżeczkę cukru, 3/4 łyżeczki soli, 1 łyżeczkę papryki ostrej lub słodkiej, 1 łyżeczkę oregano, 1/4 szklanki zimnej wody, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 40g twardego sera startego na bardzo drobnych oczkach, 2 łyżki oleju kokosowego bezzapachowego ( w oryginale masło, ale nie miałam) wymieszać i zagnieść ciasto. Owinąć w folię i włożyć na 5 minut do zamrażalnika. Rozwałkować, im cieńsze tym lepsze, u nas wersja trochę grubsza. Nożykiem do pizzy wyciąć kształt. Ułożyć na papierze do pieczenia, piec od 5-15 minut zależnie od grubości ciasta w 220 stopniach.Piekłam razem z synem, te najbardziej chrupiące są jego, ciasto nie wytrzymało zasypywania mąką podczas wałkowania ;) Monika Walczewska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. lubię pochrupać wytrawne ciasteczka, ale trzeba pilnować ich przy pieczeniu bo łatwo przypalić - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116737368359189/?type=3&theater

   Usuń
 24. Popcorn z kaszy gryczanej - kategoria chrupiąca

  W garnku rozgrzać olej w ilości takiej żeby po wrzuceniu kasza pływała swobodnie. Na rozgrzany olej wrzucić kaszę - u mnie kasza gryczana niepalona. Po około 5-10 sekundach przelać przez sitko, kaszę rozłożyć na ręczniku papierowym i oprószyć solą i papryką słodką lub ostrą. W pozostałym oleju smażyć następne porcje. W przepisie z którego korzystałam smażono wkładając sitko do goracego oleju, jednak nie miałam przekonania czy moje do tego się nada. Nazwa popcorn nie oddaje w 100% smaku, ale chyba jest najbardziej odpowiednią ;) Monika Walczewska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zaciekawiłaś mnie, czy na zdjęciu jest kasza przed czy po smażeniu? zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1116737371692522/?type=3&theater

   Usuń
 25. Jak chrupuaco to może ciasteczka ryzowe z nuta kokosu
  Składniki:
  - 100 gram płatków ryżowych
  - 30 gram pestek dyni
  - 30 gram pestek słonecznika
  - 100 gram miodu akacjowego
  - 20 ml oliwy z oliwek
  - 70 gram wiórek kokosowych
  - 40 gram gotowych kandyzowanych skórek i owoców

  Wykonanie:
  Oliwę i miód podgrzewamy do połączenia składników.
  Pozostałe suche składniki tj.płatki, pestki dyni i słonecznika, wiórki i kandyzowane owoce mieszamy w jednej misce. Zalewamy podgrzaną oliwą z miodem i mieszamy.

  Ponieważ po wymieszaniu składniki nadal są sypkie formujemy je formą taką jak do ciasteczek. Formę wypełniamy do pełna i ugniatamy.

  angelika.kasiak@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. fajne te ciastka - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/ms.c.eJwzNDQ0N7QwMzS3MDY0MTaw0DOECliYWFoYWJqbwAUsISrMAAG2CiA~-.bps.a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1117186178314308/?type=3&theater

   Usuń
 26. Blok czekoladowy

  Składniki:
  - 250 g masła
  - 1/2 szklanki wody
  - 6 łyżek kakao
  - 1 szklankę cukru
  - 4 szklanki granulowanego mleka w proszku
  - mała paczka zwykłych biszkoptów
  - garść żurawiny suszonej, orzechów ziemnych i innych bakalii

  Wykonanie:
  W garnuszku na małym ogniu rozpuszczamy w pokrojone w małe kawałki masło,dodajemy cukier, kakao i 1/2 szklanki wody. Mieszamy i czekamy aż masa będzie płynna i jednolita, a cukier się dokładnie rozpuści. Ważnie żeby nam się nie zagotowało. Do ciepłej masy dodajemy po szklance granulowanego mleka, mocno mieszamy po każdej szklance. Po trzeciej szklance mleka dodajemy pokruszone ciastka i bakalie, a na koniec dodajemy 4 szklankę mleka. Całość delikatnie, ale dokładnie mieszamy i przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia formy. Najpierw nakładamy trochę i wciskamy tak, by masa dobrze wypełniła brzegi. Następnie dokładamy resztę i dociskamy, aby nie zostały w bloku pęcherzyki powietrza. Blok powinien być przechowywany cały czas w lodówce.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. blok czekoladowy to smaki dzieciństwa - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/ms.c.eJwzNDQ0N7QwMzS3MDY0MTaw0DOECliYWFoYWJqbwAUsISrMAAG2CiA~-.bps.a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1117186198314306/?type=3&theater

   Usuń
 27. A zatem czekoladowo, czyli ciasto "No name"

  Składniki:
  Ciasto:
  150 g margaryny
  40 dag mąki
  4 żółtka
  1 szklanka pudru
  3 łyżki śmietany
  1 łyżka amoniaku (płaska)

  Dodatkowo:
  1 łyżka kakao
  ok. 280 g powideł śliwkowych
  1 tabliczka gorzkiej czekolady (zostawić trochę do utarcia na dekorację)
  10 dag rodzynek
  10 dag wiórek kokosowych
  1 szklanka orzechów włoskich
  1 opakowanie kisielu wiśniowego
  1 szklanka cukru
  8 białek

  Krem:
  0,5 l mleka
  5 żółtek (można dać 4)
  20 dag cukru
  1 opakowanie budyniu waniliowego
  2 kostki masła lub margaryny

  Amoniak rozpuścić w śmietanie. Z podanych składników, dodając śmietanę, zagnieść i wyrobić jednolite ciasto. Ciasto podzielić na dwie równe części, do jednej dodać kakao. Ciasto białe rozwałkować, podsypując mąka, przełożyć za pomocą wałka do formy (wymiary 40x24)wyłożonej papierem do pieczenia, nakłuć widelcem i posmarować powidłami.
  Ubić pianę z czterech białek i ½ szklanki cukru, dodać pokrojoną w kostkę gorzką czekoladę , rodzynki (wcześniej namoczone), wiórki kokosowe i posiekane orzechy włoskie. Wszystko wymieszać, wyłożyć na białe ciasto i upiec. Piec góra-dół w piekarniku nagrzanym do 150°C przez ok. 40-45 minut (do suchego patyczka).
  Ciasto ciemnie również rozwałkować i wyłożyć na blachę.
  Ubić pianę z czterech białek i ½ szklanki cukru, na koniec dodać kisiel i delikatnie połączyć. Wylać na ciasto ciemne i upiec. (Temp.150°C, góra-dół, czas pieczenia ok. 30-35 min.)
  Z podanych składników na krem ugotować budyń. (1 ½ szklanki mleka zagotować z cukrem. W ½ szklanki mleka wymieszać żółtka i budyń, wlać na gotujące mleko i gotować na małym ogniu, mieszając aż powstanie gęsty krem). Ostudzić i utrzeć z masłem.
  Przełożenie:
  Na spód dać jasny placek z bakaliami, kolejno masę budyniową (zostawić trochę na posmarowanie wierzchu ciasta ) i przykryć ciemnym plackiem odwracając go spodem do góry. Wierzch ciasta posmarować resztą masy i posypać startą czekoladą.

  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. trochę dużo tych warstw, ale wygląda ciekawie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/ms.c.eJwzNDQ0N7QwMzS3MDY0MTaw0DOECliYWFoYWJqbwAUsISrMAAG2CiA~-.bps.a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1117186184980974/?type=3&theater

   Usuń
 28. Kategoria "chrupiąco"
  Placek razowy z bezą i konfiturą z czarnej porzeczki

  Proporcje na blaszkę o wymiarach 30cm X 25 cm

  350 gr mąki pszennej razowej,
  50 gr cukru,
  szczypta soli,
  160 gr masła roślinnego,
  2 żółtka i 1 całe jajko,
  cukier waniliowy mały (16 gr),
  1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

  Beza:

  2 białka,
  ok. 1/2 szklanki cukru,
  1/4 łyżeczki octu,
  1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

  Dodatkowo:

  słoiczek konfitury z czarnej porzeczki ( 400 gr),
  1,5 łyżki bułki tartej

  Wykonanie:

  Do miski wsypujemy mąkę, cukier i cukier waniliowy, proszek do pieczenia i szczyptę soli, mieszamy. Dodajemy masło i rozcieramy na kruszonkę, dodajemy żółtka i jajko, zarabiamy szybko nożem. Kiedy składniki się połączą, zagniatamy ciasto i na ok. 1 godzinę wkładamy do lodówki.
  Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni, blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy na spód ok. 3/4 ilości kruchego ciasta, równomiernie rozprowadzamy i wstawiamy na ok. 15 minut do piekarnika aby się podpiekło. Na przestudzony spód sypiemy ok 1,5 łyżki bułki tartej ( wchłonie namiar wilgoci ), wykładamy konfiturę i rozsmarowujemy ją dokładnie.
  Na bezę ubijamy białka na sztywno, dodajemy partiami cukier i ubijamy aż cukier się rozpuści, na koniec dajemy ocet i mąkę ziemniaczaną, mieszamy mikserem do połączenia. Gotową bezę rozsmarowujemy na konfiturze i posypujemy kruszonką z ciasta. Placek pieczemy ok. 35-40 minut w temperaturze 160 stopni, aż beza ładnie się wysuszy a wierzch ciasta zrumieni. Studzimy i porcjujemy na kwadraty.

  Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo apetyczne ciacho - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1117889021577357/?type=3&theater

   Usuń
 29. No to czas na moje popisowe danie na wszystkie większe uroczystości rodzinne.. kaczka w pomarańczach! Mięso wychodzi mięciutkie (samo odchodzi od kości), a zarazem soczyste, skórka jest przyjemnie chrupiąca, bo cały tłuszcz z niej się wytapia. Co tu dużo mówić? Warto ją przyrządzić! Moje domowe łakomczuchy zjadły za jednym posiedzeniem prawie całą!

  Składniki:
  kaczka (ok 2kg)
  2 łyżki majeranku
  skórka starta z 1 pomarańczy
  2 pomarańcze do wypełnienia kaczki
  1 szklanka soku pomarańczowego
  1 łyżka soli

  Sposób przygotowania:

  Dzień przed pieczeniem, najlepiej wieczorem kaczkę oczyścić, umyć, natrzeć dokładnie zewnątrz i w środku mieszanką soli, majeranku i skórki z cytryny. Owinąć folią i wstawić na noc do lodówki. Nazajutrz rano pomarańcze umyć, pokroić w ćwiartki i włożyć do środka kaczki. Kuper zaszyć nitką lub wykałaczkami szyję naciągnąć i przyszyć do grzbietu (jak na zdjęciach), skórę na piersiach delikatnie nacinamy nożem, wlewamy sok pomarańczowy do naczynia. Tak przygotowane mięso wkładamy do naczynia, przykrywamy i wkładamy do nagrzanego do 160 stopni piekarnika (program góra-dół). Pieczemy około 2 h do miękkości. Następnie naczynie odkrywamy, polewamy kaczkę powstałym na dnie sosem. Zwiększamy temperaturę do 180 stopni i pieczemy do pożądanego stopnia przyrumienienia skórki, co jakiś czas podlewając sosem z pieczenia (około 15-20 minut). Gotową kaczkę wyciągamy i dajemy jej odpocząć co najmniej 10 minut. Podajemy z ulubionymi dodatkami.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pyszna kaczucha - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118356751530584/?type=3&theater

   Usuń
 30. Pomarańczowy krem z warzyw

  Składniki:
  1 mała dynia,
  2 bataty,
  2 marchewki,
  2 ząbki czosnku,
  2 szklanki świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,
  szczypta gałki muszkatołowej,
  1 łyżeczka imbiru,
  sól himalajska do smaku,
  świeża papryczka chili drobno pokrojona do smaku,
  mleczko kokosowe do podania.

  Sposób przygotowania:

  Dynię pokroić w większe kawałki (wyjąć pestki i miąższ ze środka), bataty i marchewki pokroić w grubą kostkę. Wszystkie warzywa (czosnek, dynia, bataty, marchew) ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, włożyć do nagrzanego (na 200 st C) piekarnika na ok. 30-40 minut. Papryczkę chilli drobno posiekać.

  Po upieczeniu warzywa zostawić do wystygnięcia.

  Upieczone warzywa wrzucamy do garnka, zalewamy sokiem pomarańczowym, dodajemy papryczkę chilli, i blenderujemy na gładką masę. Doprawiamy imbirem, gałka muszkatołową i solą do smaku. Podajemy polaną odrobiną mleka kokosowego, z prażonymi na suchej patelni pestkami dyni i/lub grzankami.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. sok cytrusowy świetnie podkreśla smak takiej kremowej zupy z warzyw - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118355348197391/?type=3&theater

   Usuń
 31. Ciasto Z Manną i Owocami ( kategoria Owoc Południowy - Pomarańcza )
  Składniki na blachę 23 x 23 cm lub w nawiasie ( większą blaszkę 24 x 28 cm )

  Biszkopt:
  4 jajka Lub na większą ( 5 jajek )
  1/2 szkl cukru (3/4 szkl cukru)
  1 szkl mąki tortowej ( 1 szkl maki tort.)
  1 łyżka budyniu w proszku ( 1 łyżka bud w proszk.)
  1/2 łyżeczki proszku do piecz. ( 1 płaska łyżeczka p.p. )
  esencja waniliowa

  Masa:
  2 szkl mleka ( 4 szkl mleka)
  1/2 kostki margaryny ( 1 cała kostka margar.)
  1/2 szkl cukru ( 1 cała szkl cukru)
  1/2 szkl kaszy manny ( 1 szkl kaszy manny )
  1 galaretka na 1 i 3/4 szkl wody np. pomarańczowa (2 galaretki na 500 ml wody )
  Garść truskawek
  1-2 pomarańcze

  Biszkopt:
  1. Jajka miksujemy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy mąkę i proszek do pieczenia. Delikatnie mieszamy. Wylewamy na blaszkę wysm. margaryna i wysypana bułką tartą, pieczemy w 200 stop przez 25-30 minut. Odstawiamy do ostygnięcia.


  Masa:
  1. Mleko gotujemy z cukrem i margaryną. do zagotowanego mleka wsypujemy kasze mannę i got. z 5 min. Zagotowujemy także wodę i rozpuszczamy galaretkę/ ki. Odstawiamy do ostygnięcia.
  2. Powstałą masę dzielimy na II części.
  3. Biszkopt pozbawiamy wierzchniej skórki.
  4. Do jednej części dodajemy rozgniecione ( pokrojone czy zblendowane ) truskawki i wykładamy na biszkopt.
  5. Na ta masę wykładamy naszą drugą "czystą" masę i wkładamy do lodówki.
  6. Kiedy galaretka zaczyna tężeć. Filetujemy pomarańczę i wykładamy pół księżyce na ciasto.
  Zalewamy tężejącą galaretką. Żeby galaretka nam nie spływała, możemy zrobić płotek z połówek biszkoptów.
  Wstawiamy do lodówki na kilka godzin.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pysznego mannowca robiła moja Mama - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118354181530841/?type=3&theater

   Usuń
 32. Pyszne ciacho któremu nie oprze się nawet sam Wargorrek ;)
  Kaw(ł)oszka / Z czekoladą

  Ciasto Czekoladowe
  4 jajka
  3/4 szkl. mąki
  1/2 szkl cukru
  1 1/2 łyżki kakao
  1 płaska łyżeczki proszku do pieczenia

  1. Jajka miksujemy z cukrem na puszysta piankę. Dodajemy następnie mąkę z proszkiem do pieczenia oraz kakao. Całość mieszamy nie za długo do połączenia się składników. Wylewamy na blaszkę u mnie blaszka 30 cm x 24 cm. Pieczemy w 200 stopniach przez 30 min ( do suchego patyczka )
  Warstwa I
  330 ml śmietanki 30-36 %
  3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
  1/2 szkl cukru pudru
  3 łyżeczki żelatyny
  paczka biszkoptów podłużnych tkz. lady fingers

  2. Kawę rozpuszczamy w niewielkiej ilości wody. Żelatynę rozpuszczamy w 1/4 szkl gorącej wody. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier. Hartujemy żelatynę dodając do niej dwie łyżki śmietany, mieszamy i wlewamy do naszej ubitej śmietany razem z rozpuszczoną kawą. Miksujemy i wykładamy na ostudzone ciasto. Na tą warstwę układamy wzdłuż nasze biszkopty. Do czasu przygotowania drugiej warstwy schładzamy ciasto w lodówce.
  Warstwa II
  330 ml śmietanki 30-36 %
  1/2 tabliczki mlecznej czekolady posiekanej na drobno
  3 łyżeczki żelatyny
  1/2 szkl cukru pudru
  2-3 łyżeczki kawy inki ale może być też bez i wtedy będą bardziej widoczne kawałki czekolady

  3. Kawę inkę rozpuszczamy w kilku łyżkach wody. Żelatynę rozpuszczamy w 1/4 szkl gorącej wody. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier. Hartujemy żelatynę dodając do niej dwie łyżki śmietany, mieszamy i wlewamy do naszej ubitej śmietany razem z rozpuszczoną kawą inką. Miksujemy i wykładamy na położone wcześniej biszkopty. Całość schładzamy najlepiej przez kilka godzin. Przed podaniem posypujemy wierzch kawą inka lub kakao. Smacznego !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ciacho w moim guście - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118357858197140/?type=3&theater

   Usuń
 33. Coś super chrupiącego :)
  Ciastka Plasterki Miodowe
  Składniki:
  200-250 gr mąki
  1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
  zapach waniliowy
  50 gr cukru pudru
  100-150 gr masła
  1 żółtko
  200 gr orzechów ( ja dałam laskowe)
  3-4 łyżki miodu

  Wszystkie składniki umieszczamy w misce i zagniatamy szybciutko ciasto. Następnie odstawiamy je do lodówki na 30 min by odpoczęło.
  W międzyczasie mieszamy nasze obrane i posiekane na mniejsze kawałki orzechy z miodem.
  Wyjmujemy ciasto z lodówki i wałkujemy je tak średnio cienko i wycinamy dowolne kształty. Wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i smarujemy po wierzchu przygotowanym wcześniej miodem z orzechami.
  Pieczemy około 20-30 min w 190 stopniach. Ciasteczka mają być brązowe po upieczeniu. Smacznego !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pysznie! zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118353641530895/?type=3&theater

   Usuń
 34. Kategoria czekolada
  Mocno czekoladowy torcik
  ciasto:
  5 jajek
  1/2 szklanki cukru
  3/4 szklanki mąki tortowej
  4 łyżki kakao
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  5 łyżek oleju
  masa śmietankowa:
  400 ml śmietany 30%
  10 dag czekolady mlecznej
  dodatkowo:
  1/2 szklanki dżemu z czarnej porzeczki
  kilka markiz orzechowych
  15 dag czekolady gorzkiej
  2 łyżki mleka
  wykonanie:
  Białka jajek ubić na sztywno z dodatkiem szczypty soli w trakcie ubijania dodawać cukier i ubijać do uzyskania szklistej bezy. Do ubitych białek dodać żółtka i delikatnie wymieszać, następnie dodać przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao na koniec dodać olej.
  Małą formę około 17 cm średnicy na dnie wyłożyć papierem do pieczenia i wylać do niej ciasto.
  Piec w temp. 180 st około 35 minut.
  Masa śmietankowa:
  Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej i przestudzić. Śmietanę ubić na sztywno, następnie delikatnie dodać do niej płynną czekoladę i wymieszać ( ewentualnie dosłodzić cukrem pudrem)

  Upieczone i wystudzone ciasto przeciąć na trzy krążki i dokładnie nasączyć naparem z kawy rozpuszczalnej.
  Dolny krążek posmarować dżemem, przykryć częścią masy śmietankowej na niej drugi krążek ciasta i masa śmietankowa na masie rozkruszyć markizy i przykryć ostatnim krążkiem ciasta.
  Przekładając ciasto pamiętajmy, że masy ma nam starczyć na przełożenie i posmarowanie boków i wierzchu ciasta.
  Pokryty masą tort wstawić do lodówki na kilka godzin, aby zastygł. Czekoladę gorzką rozpuścić z dodatkiem mleka w kąpieli wodnej i polać nią wierzch tortu, pozwalając, aby swobodnie ściekła. Dowolnie ozdobić choć nawet bez dekoracji tort wygląda uroczo, odstawić do zastygnięcia czekolady.
  Pozdrawiam,
  Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. smakowity torcik na specjalną okazję - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118817388151187/?type=3&theater

   Usuń
 35. Kategoria czekoladowa
  Ciasteczkowe lizaki
  25 dag markiz z nadzieniem orzechowym
  3 łyżki nutelli
  dodatkowo:
  10 dag mlecznej czekolady
  10 dag gorzkiej czekolady
  2 łyżki mleka
  kolorowe posypki
  wykonanie:
  Przy pomocy robota ciasteczka zmiksować na okruszki
  , następnie dodać do nich nutellę i dokładnie wymieszać.
  Z masy ciasteczkowej uformować kuleczki wielkości orzecha włoskiego i schłodzić je około 30 minut w lodówce.
  2 paski czekolady gorzkiej rozpuścić w kąpieli wodnej i maczając w niej końcówkę patyczka przykleić ciastko do patyczka lekko go wciskając w ciastko. Ułożone do góry patyczkami lizaki schłodzić około godziny w lodówce.
  Całą czekoladę z mlekiem rozpuścić w kąpieli wodnej i maczać w czekoladzie lizaki przed zastygnięciem czekolady dowolnie ozdobić
  i odstawić na kilka godzin do całkowitego zastygnięcia.
  Iwona Cielik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dzieci będą zachwycone - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118817768151149/?type=3&theater

   Usuń
 36. Kategoria czekolada
  Czekoladowe omleciki z sosem czekoladowym
  ciasto:
  3 jajka
  1/4 szklanki cukru
  1/2 szklanki mąki tortowej
  1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
  3 łyżki oleju
  1 saszetka czekolady w proszku
  Krem śmietanowy:
  1,5 szklanki smietany 30%
  10 dag białej czekolady
  10 dag cukierków miętowych
  sos czekoladowy:
  10 dag czekolady mlecznej
  1/2 szklanki śmietany 30%
  1 łyżka kawy rozpuszczalnej
  wykonanie:
  Całe jajka ubić z cukrem do białości do ubitych jajek dodać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i czekoladę, delikatnie wymieszać. Blaszki wyłożyć papierem do pieczenia i kłaść łyżką małe porcje ciasta formując koło wielkości około 10 cm średnicy w delikatnych odstępach od siebie.

  Piec na funkcji termoobiegu w temp. 180st około 7-8 minut od razu po upieczeniu szybko zdjąć z blaszki i delikatnie zgiąć w połowie, ułożyć na ściereczce i przykryć drugą, odstawić do wystudzenia. Ciężar ściereczki wystarczy, aby po wystudzeniu powstały nam łódeczki.
  Krem śmietankowy:
  W 1/2 szklanki śmietany w kąpieli wodnej rozpuścić cukierki ( trwa to około 15 minut i cały czas trzeba mieszać),
  biała czekoladę rozpuścić też w kąpieli wodnej. Pozostałą szklankę śmietany ubić na sztywno do ubitej śmietany dodać przestudzoną, ale jeszcze płynną czekoladę i przestudzoną miętową czekoladę, delikatnie wymieszać. Śmietana będzie miała bardzo jasny zielony odcień wiec jeśli chcemy, aby był wyraźniejszy można dodać kilka kropli zielonego barwnika. Krem odstawić odstawić na chwilkę do lodówki, aby lekko zgęstniał.
  Sos czekoladowy:
  Mleczną czekoladę połamać i przełożyć do garnuszka, dodać śmietankę i zagotować w tym czasie czekolada się nam rozpuści na koniec dodać łyżkę sypkiej kawy rozpuszczalnej i wymieszać, odstawić do wystudzenia i lekkiego zgęstnienia.

  Na dnie wystudzonych łódeczek z ciasta rozsmarować niewielką ilość sosu czekoladowego, krem miętowy przełożyć do rękawa cukierniczego i napełnić nim do końca omlety, odłożyć do lodówki,
  aby zastygły przed podaniem polać je dodatkową ilością sosu czekoladowego.
  Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. piękny deser - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118816958151230/?type=3&theater

   Usuń
 37. Kategoria czekolada
  Babka czekoladowa z maślanką

  1 szklanka mleka
  100 ml oleju
  10 dag masła
  3 łyżki kakao
  10 dag czekolady gorzkiej
  2 jajka
  25 dag mąki pszennej
  15 dag cukru
  120 gram maślanki
  2 łyżeczki proszku do pieczenia
  wykonanie:
  Mleko, olej i masło podgrzać w garnku dodać kakao i mieszając zagotować, wyłączyć gaz i dodać połamaną czekoladę mieszać do momentu rozpuszczenia się czekolady, odstawić do wystudzenia.
  Kiedy masa czekoladowa przestygnie dodać do niej cukier i wymieszać, następnie dodać żółtka jajek i przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia cały czas ucierając dodać maślankę, a na koniec ubitą pianę z białek i delikatnie wymieszać.
  Formę do babki wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą, następnie napełnic ją ciastem.
  Piec w temp. 180st około 1 godziny do suchego patyczka po upieczeniu wystudzić i przed podaniem posypać cukrem pudrem.
  Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo czekoladowa :) zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1118817178151208/?type=3&theater

   Usuń
 38. Kategoria chrupiące

  CHRUPIĄCE JEŻE

  Składniki (ok. 20 sztuk):
  1 puszka mleka skondensowanego słodzonego
  50g masła
  50g orzechów laskowych
  50g płatków kukurydzianych
  100g rodzynek
  100g mlecznej czekolady
  Przygotowanie:
  W garnku podgrzewamy mleko skondensowane i masło. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 1-2 minuty. Trzeba bardzo często mieszać, zwłaszcza dokładnie od dna, bo łatwo się przypala. Gdy masa się zagotuje, zdejmujemy ją z ognia, wrzucamy rodzynki, płatki kukurydziane i posiekane orzechy i dokładnie mieszamy. Odstawiamy do przestygnięcia. Dodatki można dowolnie modyfikować, dodać wiórki kokosowe, dmuchany ryż, inne orzechy czy suszone owoce. Kiedy masa przestygnie i zrobi się dość gęsta wykładamy porcje wielkości ciasteczek na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Koniecznie musi to być papier, nie zastępujcie go folią aluminiową, bo masa się mocno przykleja, więc oderwanie jej od folii będzie graniczyć z cudem. Gdy ciastka wystygną polewamy je czekoladą rozpuszczoną w kąpieli wodnej. Następnie całość wstawiamy do lodówki, żeby się jeszcze związała. Przechowywać w lodówce.


  pozdrawiam

  Magda
  burgundowo@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 39. Kategoria - czekoladowe.

  Czekoladowy pudding z nasionami chia.

  1 szklanka mleka ( np. zwykłego,migdałowego,kokosowego)
  2-3 łyżki kakao
  3 łyżki nasion chia
  2-3 łyżki miodu ,syropu klonowego
  owoce do dekoracji.

  Do szklanki mleka dodać 3 łyżki nasion chia, kakao i wymieszać. Odstawić na 15 - 20 minut. Po tym czasie zauważycie wyraźnie rozpoczęcie się procesu 'żelowania'. Jeszcze raz zamieszać, dosłodzić do smaku. Przykryć folią spożywczą i włożyć do lodówki na 5 - 6 godzin lub na całą noc.


  Monika Rybicka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. prosty i pyszny deser - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120141998018726/?type=3&theater

   Usuń
 40. Kategoria - czekoladowe

  Torcik czekoladowy z konfiturą pomarańczową


  250 g masła
  220 g drobnego cukru do wypieków
  6 jajek, żółtka i białka osobno
  100 g gorzkiej czekolady, drobno posiekanej
  100 g mąki pszennej
  2 łyżeczki cynamonu (lub więcej, jeśli lubicie :)
  2 łyżeczki proszku do pieczenia
  300 g uprażonych na suchej patelni i grubo zmielonych migdałów (lub innych orzechów)


  Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

  Uprażone (lub podpieczone) i grubo zmielone migdały wymieszać z przesianą mąką, cynamonem i proszkiem do pieczenia.

  W misie miksera umieścić masło i cukier, utrzeć do otrzymania jasnej i puszystej masy maślanej. Dodawać żółtka, jedno po drugim, cały czas ucierając. Dodać mieszankę mąki i migdałów, posiekaną czekoladę i wymieszać szpatułką do połączenia.

  W osobnej misie ubić białka, na sztywno. Partiami dodawać do ciasta, delikatnie mieszając, by piana nie opadła.

  Gotowe ciasto przełożyć do tortownicy o średnicy 23 cm (wysokiej) lub niższej 25 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Uwaga: ciasto mocno rośnie. Wyrównać szpatułką. Piec w temperaturze 160ºC przez około 60 minut lub do tzw. suchego patyczka. Studzić w lekko uchylonym piekarniku.


  Ponadto:

  kilka łyżek gładkiej konfitury pomarańczową (glazury)
  70 g mlecznej czekolady, startej

  Wystudzone ciasto z wierzchu posmarować konfiturą. Oprószyć startą mleczną czekoladą.


  Monika Rybicka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ale pysznie! zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120142541352005/?type=3&theater

   Usuń
 41. Kategoria: Z czekoladą

  Żeberka w sosie winno - czekoladowym z pietruszkowymi chipsami

  Składniki:

  - 1 kg żeberek
  - 8 ząbków czosnku, drobno posiekanych
  - 1 czerwona cebula, drobno posiekana
  - 1/2 szklanki sosu pomidorowego
  - 1 szklanka czerwonego, wytrawnego wina
  - 2 szklanki wywaru warzywnego
  - 1/4 szklanki miodu
  - 20 g gorzkiej czekolady
  - 1 łyżka oleju


  Składniki na pietruszkowe chipsy:

  - 2 pietruszki
  - oliwa z oliwek
  - sól
  - pieprz grubo zmielony
  - czosnek granulowany


  Wykonanie:

  Na patelni rozgrzać olej, dodać cebulę i czosnek. Smażyć tak długo aż zmiękną. Cebulę z czosnkiem przełożyć do naczynia żaroodpornego, położyć na nich żeberka.
  Wymieszać ze sobą sos pomidorowy, wino, wywar warzywny oraz miód. Zalać nimi żeberka.
  Żeberka włożyć do piekarnika nagrzanego do 180oC na godzinę (nie przykrywać).
  Po tym czasie żeberka wyjąć, odlać pół szklanki sosu. Naczynie przykryć pokrywą i ponownie włożyć do piekarnika na 1,5 - 2 godziny.
  Gotowe żeberka wyjąć z piekarnika. Sos przelać do garnka, dodać do niego wcześniej odlany sos. Całości gotować około 5 minut. Gdy sos się zredukuje i zgęstnieje zdjąć go z ognia, dodać połamaną na kawałki czekoladę, mieszać tak długo aż czekolada się rozpuści.
  Pietruszkę pokroić w bardzo cienkie plasterki. Zioła wymieszać z oliwą. Posmarować nią plasterki pietruszki. Pietruszkę ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 200oC. Piec tak długo aż pietruszka nabierze lekko złotego koloru i będzie chrupiąca.

  Żeberka polać sosem winno czekoladowym i posypać chipsami pietruszkowymi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. już próbowałam mięsa w sosie czekoladowym i wiem, że to dobrze połączenie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120141274685465/?type=3&theater

   Usuń
 42. Kategoria:owoce południa

  Maślane ciasteczka z pomarańczowym nadzieniem

  Składniki na ciasto:

  - 200 g masła
  - 3/4 szklanki cukru
  - 1 jajko
  - 2 łyżeczki cukru waniliowego
  - 3 szklanki mąki


  Składniki na pomarańczowe nadzienie:

  - 3 duże pomarańcze
  - 2 łyżki miodu
  - 3 łyżki cukru trzcinowego
  - sok z połowy cytryny


  Wykonanie nadzienia:

  Pomarańcze dokładnie umyć , usunąć skórkę wraz z albedo (biała część znajdująca się pod skórką, dzięki temu mus nie będzie gorzki). Następnie wyciąć kawałki pomarańczy, znajdujące się pomiędzy błonkami, które oddzielają poszczególne cząstki pomarańczy. Z części, która pozostaje po filetowaniu pomarańczy wycisnąć sok.

  Pomarańcze i sok wrzucić do niewielkiego rondelka, zasypać cukrem, zalać sokiem cytrynowym i miodem. Gotować na średnim ogniu, od czasu do czasu mieszając, tak długo, aż mus stanie się gęsty. Gotowy mus pomarańczowy zostawić do ostygnięcia.


  Wykonanie ciasta:

  Masło utrzeć z cukrem na puszystą, jasną masę. Dodać jajko oraz cukier waniliowy i ponownie zmiksować. Wsypać mąkę i wyrobić na gładką i miękką masę. Ciasto owinąć folią spożywczą i chłodzić w lodówce przez 30 minut.


  Wykonanie ciasteczek:

  Schłodzone ciasto podzielić na kilka części. Każdą z nich włożyć między dwa kawałki foli i rozwałkować na grubość około 3 mm. Okrągłą foremką wycinać ciasteczka. Na środku kółek położyć łyżeczką mus pomarańczowy (ilość nadzienia będzie zależna od średnicy używanych foremek). Każde ciastko przykryć kolejnym kółeczkiem. Brzegi ciasteczek dokładnie dociskamy do siebie za pomocą wykałaczki albo widelca. Następnie nacinamy nożem górę ciasteczek.
  Ciasteczka układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 190oC przez około 12 - 14 minut, aż brzegi ciasteczek będą złotego koloru.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo mi się podobają - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120141041352155/?type=3&theater

   Usuń
 43. Kategoria: Chrupiące

  Biscotti z lawendą, białą czekoladą i orzechami laskowymi


  Składniki:

  - 2 szklanki mąki
  - 2 jajka
  - 3/4 szklanki cukru
  - 50 g białej czekolady
  - 1/4 szklanki oleju
  - 2 łyżki kwiatu lawendy
  - 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  - 3/4 szklanki orzechów laskowych obranych ze skórki


  Wykonanie:

  Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Jajka zmiksować razem z cukrem. Dodać olej, rozpuszczoną czekoladę i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, zmiksować. Na koniec dodać grubo pokrojone orzechy i lawendę, wymieszać.
  Obsypując dłonie mąką uformować wałek o długości około 30 cm. Ułożyć na blaszce przykrytej papierem do pieczenia.
  Piec w temperaturze 180oC przez około 15 - 20 minut. Wyjąć i przestudzić przez 10 minut.

  Po przestudzeniu pokroić go na 1 centymetrowe kromeczki (na ukos). Ułożyć je poziomo na blaszce. Piec w temperaturze 170oC przez 20 minut, odwracając w połowie pieczenia na drugą stronę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. uwielbiam biscotti, ale z lawendą jeszcze nie jadłam - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120141531352106/?type=3&theater

   Usuń
 44. Sałatka z kurczaka z sosem mango i chili i grzankami.

  Składniki na sałatkę:
  - garść: roszponki, rukoli, cykoria, sałata lodowa
  - pierś z kurczaka
  - sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, czosnek
  - oliwa z oliwek

  Przyprawy mieszamy z oliwą z oliwek. Pierś z kurczaka oczyszczamy i kroimy w paski o grubości 2 - 3 cm. Następnie marynujemy w przygotowanej marynacie przez godzinę (wkładamy do miseczki, zalewamy marynatą, zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki). Po tym czasie smażymy na patelni grillowej z każdej strony.
  Na talerze wykładamy roszponkę, rukolę, cykorię, sałatę lodową (porwaną w mniejsze kawałki).

  Składniki na sos:
  - 1 dojrzałe mango
  - sok z 1 cytryny
  - 1 papryczka chili
  - pół łyżeczki soli
  - 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  - 3 łyżki wody
  - 1 łyżka octu jabłkowego
  - 1 ząbek czosnku
  - 3 łyżki miodu

  Mango miksujemy z papryczką chili. Przekładamy na patelnię, dodajemy sok z cytryny, sól, czosnek, miód. Składniki mieszamy i chwilę podgrzewamy. Mąkę ziemniaczaną rozpuszczamy w zimnej wodzie z łyżką octu jabłkowego i dodajemy do sosu, energicznymi ruchami mieszamy, aż zgęstnieje. Przekładamy do miseczki i czekamy aż wystygnie.

  Grillowanego kurczaka układamy na wcześniej przygotowanych sałatach. Delikatnie polewamy przygotowanym sosem.

  Jako dodatek można podać grzanki przygotowane z bagietki:
  W miseczce mieszamy 3 łyżki oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku i 1 łyżeczkę bazylii (najlepiej wrzucając rozetrzeć ją w dłoni aby uwolnić aromat). Mieszamy. Bagietkę kroimy na kawałki. Smarujemy oliwą z dodatkami. Piekarnik nagrzewamy do 160 stopni. Pieczemy bagietkę przez ok. 2 - 3 minuty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to musi być pyszna sałatka! dziękuję za przepis

   Usuń
 45. Witam,
  zgłaszam do kategorii "czekolada" swój sernik czekoladowo-pomarańczowy


  Czekoladowo-pomarańczowa delicja sernikowa

  Czekoladowy spód:
  100 g masła
  łyżka smalcu
  200 g mąki pszennej (może być pół na pół z krupczatką)
  2 łyżki gorzkiego kakao
  1/2 szkl. cukru pudru
  1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
  2 żółtka
  1,5 łyżki śmietany

  Z podanych składników zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce min. 2h. Formę o wymiarze 20x30cm wyłożyć papierem do pieczenia, rozwałkować ciasto, ponakłuwać widelcem i podpiec w piekarniku nagrzanym do ok. 170-180 stopni.

  Masa serowa:
  1 kg sera mielonego (używam wiaderkowy, bez dodatków)
  250 g mascarpone
  100 ml kremówki
  5 dużych jajek
  1 i 1/4 szkl. cukru kryształu
  1 łyżka mąki ziemniaczanej
  dodatkowo: kandyzowana skórka pomarańczy,drobno pokrojona (można pominąć)

  Ser mielony, mascarpone, kremówkę, cukier i przesianą skrobię ziemniaczaną (oraz skórkę pomarańczową-jeśli dajemy) zmiksować krótko na niskich obrotach miksera – tylko do połączenia składników i rozpuszczenia się cukru. Następnie dodawać po 1 jajku, miksując krótko na wolnych obrotach miksera.

  Masa pomarańczowa:
  100 ml kremówki
  120 g białej czekolady Wedel
  skórka otarta z 1 sparzonej i wyszorowanej pomarańczy
  połowa masy serowej (z przepisu powyżej)
  łyżka mąki pszennej

  Kremówkę podgrzać w garnuszku z grubym dnem, zdjąć z ognia, do gorącej dodać połamaną czekoladę, a gdy się rozpuści – dokładnie wymieszać. Ganache przestudzić, dodać masę serową, skórkę z pomarańczy i przesianą mąkę pszenną. Krótko zmiksować na wolnych obrotach, tylko do połączenia składników.

  Masa czekoladowa:
  100ml kremówki
  120 g gorzkiej czekolady Wedel
  połowa masy serowej (z przepisu powyżej)
  łyżka gorzkiego kakao

  Kremówkę podgrzać w garnuszku z grubym dnem, zdjąć z ognia, do gorącej dodać połamaną czekoladę, a gdy się rozpuści – dokładnie wymieszać. Ganache przestudzić, dodać masę serową i przesiane kakao. Krótko zmiksować na wolnych obrotach, tylko do połączenia składników.

  Na podpieczony kruchy spód wylać masę czekoladową. Wyrównać powierzchnię a następnie delikatnie – łyżka po łyżce wyłożyć masę pomarańczową.
  Sernik piec w kąpieli wodnej (tzn. na niższej półce piekarnika ustawiam naczynie, do którego wlewam ok. 1,5 szkl. wrzącej wody), w temperaturze ok 180 stopni przez pierwsze 15 minut, następnie w temp. ok.150 stopni kolejne 50 minut. Sernik studzimy stopniowa w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami, a gdy ostygnie wkładamy na kilka godzin do lodówki.

  Wierzch sernika przyozdobiłam kandyzowanymi plastrami pomarańczy (w 1 wersji) albo orange curdem i startą gorzką czekoladą (w 2 wersji, przepis na curd poniżej). W obu smakował wybornie i świątecznie. Sprawdzi się także galaretka pomarańczowa z cząstkami pomarańczy.

  Orange curd
  2 duże jajka
  2 żółtka
  90 g drobnego cukru do wypieków
  80 g masła
  skórka otarta i sok wyciśnięty z 1,5 pomarańczy
  W rondelku roztrzepać jajka, żółtka i cukier do połączenia. Podgrzewać nad parą wodną, ciągle mieszając. Dodać masło, skórkę i sok z pomarańczy. Mieszać, do roztopienia się masła, zgęstnienia kremu i otrzymania budyniu o gładkiej konsystencji.

  Sernik nadaje się również do upieczenia w postaci sernikowej, czekoladowo-pomarańczowej zebry (wówczas należy piec w tortownicy, a ciasto należy wylewać naprzemiennie na środek formy: 3 łyżki masy czekoladowej, na to 3 łyżki masy pomarańczowej itd.). Pięknie będzie wyglądał także w wersji marmurkowej, wówczas najpierw należy wyłożyć masę jasną – pomarańczową. Na nią kleksy masy czekoladowej, a następnie przy pomocy widelca lub patyczka zrobić fantazyjne esy-floresy. Bez względu na to, jaką wizualną formę sernika podpowie nam fantazja połączenie pomarańczy i czekolady w kremowym serniku smakuje obłędnie! Polecam :-)

  h_anka

  h_anka(at)wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. narobiłaś mi smaku! szkoda, że nie ma zdjęcia tych delicji

   Usuń
  2. ha! bo ten sernik jest marnym modelem - nie to, że źle się prezentuje, o nie! wręcz przeciwnie! po prostu znika w okamgnieniu nie doczekawszy sesji fotograficznej ;-) pozdrawiam. h_anka

   Usuń
 46. Kategoria czekolada
  Torcik czekoladowy na zimno
  Składniki:
  400g czekolady gorzkiej
  100g cukru
  300ml śmietanki 36% bardzo dobrze schłodzonej
  80g masła
  7 białek
  płatki migdałowe do posypania
  opcjonalnie 200g orzechów włoskich posiekanych
  Wykonanie: W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę i masło i ostudzić. Ubić kremówkę na bardzo sztywną pianę. Ubić białka na sztywną pianę pod koniec dodając cukier.Białka i śmietankę delikatnie wymieszać. Dodać do czekolady partiami. Można dodać orzechy. Wyłożyć masę do formy wysmarowanej masłem (ja używam tortownicy 23cm). Posypać płatkami migdałowymi. Schłodzić przez noc w lodówce.
  Agnieszka Jarząbek
  agj@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 47. OWOCOWO
  Śledzie z sosem pomarańczowym
  Składniki:

  6 dużych marynowanych śledzi
  6 jajek
  1 duża cebula
  4 łyżki majonezu
  4 łyżki śmietany
  2 łyżeczki curry
  sok z 1 pomarańczy
  2 łyżeczki brązowego cukru
  1-2 garście rodzynek
  sól, pieprz
  natka pietruszki
  Sposób przygotowania:
  Rodzynki sparzamy wrzątkiem. Śledzie kroimy na mniejsze kawałki. Jajka kroimy w kostkę. Cebulę drobno siekamy. Majonez mieszamy ze śmietaną. Dodajemy przyprawę curry, cukier i sok wyciśnięty z pomarańczy. Dodajemy cebulkę, mieszamy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. W misce układamy śledzie. Wkładamy jajka, rodzynki. Całość zalewamy sosem. Posypujemy posiekaną natką pietruszki.

  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dość odważne połączenie smaków - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120143344685258/?type=3&theater

   Usuń
 48. OWOCOWO
  Pomarańczowe naleśniki
  Ciasto naleśnikowe:

  2 szklanki mąki
  2 łyżki cukru
  4 jajka
  szklanka mleka
  3/4 szklanki soku wyciśniętego z pomarańczy (można zastąpić sokiem z kartonika)
  3 łyżki masła
  tłuszcz do smażenia
  Farsz:
  2 kostki twarogu (25 dag)
  pół kostki masła
  4 łyżki cukru
  4 żółtka
  10 dag rodzynek
  2-3 łyżki skórki pomarańczowej
  Sposób przygotowania: Składniki na ciasto łączymy ze sobą. Odstawiamy na ok. 30 minut. Przygotowujemy farsz. Masło ucieramy z żółtkami i cukrem na gładką masę. Dodajemy twaróg, jeszcze chwilę miksujemy. Dokładamy sparzone rodzynki i skórkę pomarańczową. Na patelni smażymy cienkie naleśniki. Na połowę naleśników wykładamy farsz. Składamy. Można podać polane kwaśną śmietaną i ozdobione kawałkami pomarańczy.
  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. niech mi ktoś takie zrobi na śniadanie! zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120143861351873/?type=3&theater

   Usuń
 49. CZEKOLADOWO
  Czekoladowiec z masa cytrynową
  Biszkopt (blaszka 38x25):


  szklanka mleka
  tabliczka gorzkiej czekolada
  2 szklanki mąki
  1 szklanka kakao
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  1 łyżeczka sody oczyszczonej
  2 jajka
  1 1/2 szklanki cukru
  1/2 szklanki oleju
  szklanka kwaśnej śmietany

  Masa cytrynowa:

  2 budynie śmietankowe
  25 dag masła
  3/4 szklanki cukru
  3 żółtka
  sok z cytryny ( 3 szt.)
  1 1/2 łyżki mąki
  1 łyżka mąki ziemniaczanej
  1 cukier waniliowy
  Masa śmietanowa:
  0,5 l śmietany 30%
  3 łyżeczki żelatyny
  3 łyżki cukru pudru
  Ponadto:
  polewa czekoladowa
  galaretka cytrynowa do dekoracji
  Sposób przygotowania. Mleko podgrzewamy w garnku dodając do niego połamaną czekoladę. Czekamy aż czekolada się rozpuści. Odstawiamy do ostygnięcia. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, kakao, sodą oczyszczoną i proszkiem do pieczenia. Jajka ubijamy mikserem, pod koniec ubijania dodając cukier. Wlewamy śmietanę, olej i dalej miksujemy. Dodajemy rozpuszczoną czekoladę i sypkie składniki. Miksujemy do połączenia. Ciasto wylewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy 30 minut w temperaturze 180 stopni C. Z cytryn wyciskamy sok. Uzupełniamy wodą tak, żeby uzyskać 2,5 szklanki płynu. Zagotowujemy w garnku z cukrami. w 1/2 szklanki wody roztrzepujemy budyń, żółtka, mąki. Łączymy z wodą cytrynową i gotujemy budyń. Biszkopt przekrawamy na dwie części. Przestudzony budyń łączymy z tłuszczem. Smarujemy biszkopt. Żelatynę rozpuszczamy w małej ilości ciepłej wody. Studzimy. Śmietanę ubijamy mikserem. Pod koniec ubijania dodajemy 3 łyżki cukru pudru. Dodajemy żelatynę. Wykładamy na ciasto. przykrywamy drugim biszkoptem. Polewamy polewą przygotowaną według przepisu na opakowaniu. Posypujemy galaretką.
  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. przyznam, że do połączenia smaku czekolady z cytryną nie jestem przekonana, jadłam kilka razy i coś mi nie grało - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120144041351855/?type=3&theater

   Usuń
 50. OWOCOWO
  Bakaliowy pomarańczowiec
  Składniki:
  ciasto kruche:

  40 dag mąki
  4 żółtka
  1 szklanka cukru
  15 dag masła
  3 łyżki kwaśnej śmietany
  1 łyżeczka proszku do pieczenia
  1 łyżka kakao
  dodatki do ciasta jasnego

  słoik powideł śliwkowych
  4 białka
  1/2 szklanki cukru
  tabliczka gorzkiej czekolady
  szklanka orzechów włoskich
  10 dag rodzynek
  masa budyniowa

  1/2 l. mleka
  2 budynie
  25 dag masła
  3 łyżki cukru
  masa pomarańczowa:

  kostka masła
  2 kisiele pomarańczowe
  2 szklanki soku pomarańczowego
  1 galaretka pomarańczowa
  ponadto:
  20 dag biszkoptów
  pół tabliczki czekolady deserowej
  2 łyżki masła
  Sposób przygotowania: Ciasto szybko zagnieść. Podzielić na dwie części. Do jednej części dodajemy kakao. Łączymy z ciastem. Ciemny placek wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy q 180 stopniach C przez ok. 30 minut.
  Jasne ciasto wykładamy na blaszkę. Smarujemy powidłami. Białka ubijamy, pod koniec ubijania dodajemy cukier. Dodajemy startą na tarce czekoladę, sparzone rodzynki i posiekane orzechy. Delikatnie mieszamy. Wykładamy na ciasto. Pieczemy przez ok. 45 minut.
  Odlewamy pól szklanki mleka, dodajemy proszek budyniowy i mieszamy. Resztę zagotowujemy z cukrem. Wlewamy mleko z budyniem i gotujemy aż zgęstnieje. Ucieramy masło, dodajemy przestudzony budyń.
  Masło podgrzewamy. Kiśle rozprowadzamy w soku (pół szklanki). Resztę soku podgrzewamy. Dodajemy kiśle i galaretkę rozpuszczoną w pół szklanki wody. Mieszamy. Chwilę gotujemy. Dodajemy masło. Mieszamy.
  Pół tabliczki czekolady roztapiamy z masłem. Polewamy ułożone na cieście biszkopty.
  Przełożenie ciasta: ciasto z bakaliami, masa budyniowa, ciemne ciasto, masa pomarańczowa, biszkopty.
  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. brzmi ciekawie - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120144271351832/?type=3&theater

   Usuń
 51. OWOCOWO
  Łosoś w pomarańczach

  Składniki:
  * filet z łososia (400g)
  * 1 pomarańcza
  * pół limonki
  * sól
  * pieprz cytrynowy
  * 2 łyżeczki tymianku (u mnie suszony)
  Sposób przygotowania: Filet oczyszczamy z łusek, myjemy i osuszamy papierowym ręcznikiem. Dzielimy na dwie porcje. Skrapiamy sokiem wyciśniętym z limonki. Oprószamy solą, pieprzem i tymiankiem. Wykładamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Obkładamy plastrami pomarańczy. Pieczemy w temperaturze 180 stopni C ok. 25 minut.
  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. cytrusy świetnie pasują do ryb - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120144504685142/?type=3&theater

   Usuń
 52. owocowo
  Pomarańczowiec z piernikami

  Składniki
  Miodowe placki:
  * 25 dag margaryny
  * 4 jajka
  * 1/4 szklanki miodu
  * 1/4 szklanki esencji z herbaty
  * 2 szklanki mąki
  * 10 dag cukru
  * 1 łyżeczka sody oczyszczonej
  * 1 przyprawa do piernika
  Masa pomarańczowa:
  * kostka masła
  * 2 kisiele pomarańczowe z cukrem
  * 2 szklanki soku pomarańczowego
  * 1 galaretka pomarańczowa
  Masa śmietanowa:
  * 0,5 l. śmietany kremówki 30%
  * 3 łyżki cukru pudru
  * 3 łyżeczki żelatyny
  Polewa czekoladowa:
  * 13 dag margaryny
  * 5 łyżek cukru pudru
  * 3 łyżki kakao
  * 3 łyżki wody
  * 1 łyżka żelatyny
  * 5 łyżek gęstej śmietany

  * 40 dag pierników w czekoladzie

  Sposób przygotowania:
  Ciasto: Mąkę mieszamy z sodą i przyprawą do piernika. Margarynę ucieramy z cukrem. Cały czas miksując dodajemy stopniowo żółtka. Dodajemy miód i esencję oraz wsypujemy sypkie składniki. Z białek ubijamy pianę. Delikatnie mieszamy z ciastem. Dzielimy na dwie części. Każdy placek pieczemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w 180 stopniach C ok. 25 minut.
  Masa pomarańczowa: Masło roztapiamy w garnuszku na wolnym ogniu. Kisiele rozprowadzamy w soku, dodajemy rozpuszczone masło. Zagotowujemy cały czas mieszając. Dodajemy galaretkę rozpuszczoną w pół szklanki gorącej wody. Mieszamy.
  Masa śmietanowa: Żelatynę rozpuszczamy w 1/4 szklanki gorącej wody. Śmietanę ubijamy, pod koniec ubijania dodając cukier i przestudzoną żelatynę.
  Polewa: W garnuszku podgrzewamy rozpuszczoną w 3 łyżkach wody żelatynę, kakao, cukier i margarynę (nie gotujemy!). Po przestudzenie (masa ma być lekko ciepła) dodajemy cały czas mieszając śmietanę.
  Przełożenie ciasta: miodowy placek, masa pomarańczowa, pierniki, masa śmietanowa, miodowy placek, polewa.
  Ciasto schłodzić w lodówce. Placki od razu są miękkie więc, nie trzeba czekać kilku dni na konsumpcję.
  barwis1984@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ciekawe ciasto, musi być smaczne - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120144801351779/?type=3&theater

   Usuń
 53. Serowe kruche paluchy
  2 arkusze ciasta francuskiego,
  200 g sera,
  Jeden arkusz ciasta francuskiego rozkładamy na papier do pieczenia i smarujemy roztrzepanym jajkiem, posypujemy połową sera.

  Przykrywamy drugim arkuszem ciasta francuskiego. Posypujemy resztą sera. Tak przygotowane ciasto kroimy na ok 2 cm paski. Paski skręcamy jak sprężynki.

  Układamy na papier do pieczenia. Pieczemy ok 15 minut w 200 stopniach. Smakują na zimno jak i na ciepło. Smacznego ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. też robię podobne - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120145034685089/?type=3&theater

   Usuń
 54. Krążki cebulowe
  2 duże cebule,
  3 łyżki mąki,
  1 jajko,
  ok 3/4 szklanki mleka,
  bułka tarta,
  szczypta ostrej papryki,
  olej do smażenia,
  Cebulę obieramy, myjemy i kroimy w krążki o grubości 5 mm. Jajko roztrzepujemy, dodajemy mleko i mąkę, robimy ciasto jak na naleśniki.

  Do bułki tartej dodajemy ostrą paprykę. Krążki panierujemy w mące, cieście i bułce tartej. Smażymy w głębokim, rozgrzanym tłuszczu na złoto. Wykładamy na papier aby odsączyły się z tłuszczu.

  Smacznego ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. fajnie smakują co piwa - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120145471351712/?type=3&theater

   Usuń
 55. Czekoladowe szyszki- kategoria czekoladowe
  200 g czekolady deserowej,
  100 ml śmietanki 30 %,
  3 szklanki ryżu preparowanego,
  Czekoladę łamiemy na mniejsze kawałeczki, wlewamy śmietankę, podgrzewamy aż do rozpuszczenia czekolady. Gotujemy chwilkę aby masa lekko zgęstniała. Gdy masa ostygnie Wsypujemy ryż preparowany i mieszamy, tak aby ryż oblepił się masą.

  Formujemy kuleczki i przekładamy na papier pergaminowy. Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. prosty, fajny deser - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120145618018364/?type=3&theater

   Usuń
 56. Pomarańczowe muffiny z oliwą z oliwek - kategoria cytrusowa
  250 g mąki pszennej,
  0,5 szklanki cukru,
  1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
  8 łyżek oliwy z oliwek,
  1 łyżeczka proszku do pieczenia,
  skórka otarta z pomarańczy,
  100ml mleka,
  100ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,
  1 jajko,
  Składniki mokre łączymy (jajko, mleko, sok, oliwa, skórka z pomarańczy, ekstrat). Suche składniki również łączymy ( mąka, proszek do pieczenia, cukier) Łączymy składniki suche ze składnikami mokrymi i mieszamy lub miksujemy. Przekładamy do foremek do muffinek. Pieczemy ok 30 minut do zrumienienia w 180 stopniach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dzięki oliwie ciasto jest wilgotne - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120145881351671/?type=3&theater

   Usuń
 57. Kategoria z owocami południowymi
  Pączki z kremem cytrynowym i polewą z grapefruita
  Składniki na ciasto:
  1 kg mąki
  1 kostka drożdży
  250 g miękkiego masła
  2 szklanki mleka
  2 całe jajka
  4 żółtka
  ¾ szklanki cukru
  1 lub 2 łyżki spirytusu
  1 l oleju do smażenia
  Przygotowanie ciasta:
  1. Podgrzewam mleko i robię rozczyn (szklanka ciepłego mleka, drożdże, połowa cukru z listy składników i kilka łyżek mąki- wymieszać odstawić do wyrośnięcia w dużej misce pod ściereczką). Do wyrośniętego rozczynu dodaję pozostałe składnik, zagniatam kilka minut i zostawiam na ok. godzinę do wyrośnięcia pod przykryciem.
  2. Wyrośnięte ciasto wałkuję i wycinam kwadraty, odkładam na 15 minut do wyrośnięcia, a następnie smażę na rozgrzanym oleju na złocisto brązowy kolor.
  Składniki na krem cytrynowy:
  3 duże cytryny
  100 g masła
  1 szklanka cukru
  5 żółtek
  ½ szklanki soku z cytryny
  Szczypta soli
  Przygotowanie kremu:
  1. Cytryny myję pod bieżącą wodą, ścieram skórkę z dwóch, wyciskam pół szklanki soku (najczęściej wystarczy z dwóch i pół cytryny).
  2. W garnuszku mieszam sok, skórkę, cukier , sól i żółtka- podgrzewam aż masa zacznie gęstnieć następnie dodaję masło pokrojone w kostkę i mieszam aż masa będzie kremowa.
  3. Po zagotowaniu zestawiam krem z ognia, przecedzam przez sitko i odstawiam do wystudzenia- zimnym nadziewam pączki.
  Składniki na lukier:
  200 g cukru pudru
  6 łyżek soku z grapefruita
  Przygotowanie:
  1. Przesiewam cukier puder do sporej miski, dodaję sok i energicznie mieszam aż do osiągnięcia jednolitej konsystencji.
  2. Pączki smaruję lukrem i zostawiam na kratce do obcieknięcia.
  Smacznego!
  Justyna Basaj

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w sam raz na dzisiejsze ostatki - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120146058018320/?type=3&theater

   Usuń
 58. Jeszcze coś z kategorii chrupiącej
  Słonecznikowiec bez pieczenia
  krem:
  1 litr mleka
  2 budynie waniliowe
  3 żółtka
  3/4 szklanki cukru
  2 cukry waniliowe
  2 łyżki mąki pszennej
  bita śmietana:
  400 ml śmietany 30%
  3 łyżki cukru pudru
  1 łyżeczka żelatyny
  dodatkowo;
  1,5 dużej paczki krakersów
  1 puszka masy kajmakowej
  1,5 szklanki ziaren słonecznika
  wykonanie:
  Na dnie blaszki ( 33 cm na 22 cm) ułożyć warstwę krakersów, posmarować je całą puszką masy kajmakowej i przykryć drugą warstwa krakersów.
  Połowę mleka zagotować, a w drugiej części mleka rozmieszać budynie, żółtka, cukry i mąkę i tak przygotowaną mieszankę wlać do gotującego się mleka.Ugotować jak budyń.
  Jeszcze ciepły budyń wylać na krakersy i przykryć ostatnią warstwą ciasta.
  Śmietanę ubić na sztywno z dodatkiem cukru pudru do ubitej śmietany dodać żelatynę wcześniej rozpuszczoną w niewielkiej ilości wody i przestudzoną.
  śmietanę wyłożyć na wierzch ciasta i wyrównać.

  Na patelnię wsypać słonecznik i smażyć go kilka minut cały czas mieszając do momentu zrumienienia się słonecznika, następnie wystudzić.

  Uprażonym słonecznikiem posypać wierzch ciasta i odstawić do lodówki na kilka godzin do całkowitego zastygnięcia.
  Pozdrawiam, Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. znam inną wersję, pieczoną - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120146778018248/?type=3&theater

   Usuń
 59. Chrupiące chipsy w kategorii chrupiącej
  Sałatka chipsami
  1/2 główki sałaty lodowej
  1 puszka kukurydzy
  1 puszka czerwonej fasoli
  20 dag pieczarek
  2 filety z piersi kurczaka
  10 dag żółtego sera
  3 pomidory
  chipsy u mnie serowo-cebulowe
  sos:
  5 łyżek majonezu u mnie domowy
  3 łyżki keczupu o smaku śliwkowym
  1 łyżka musztardy delikatesowej
  dodatkowo;
  przyprawy
  2 łyżki oleju
  wykonanie:
  Umyte i osuszone mięso pokroić w większą kostkę posypać 2 łyżkami przyprawy do gyrosa i obsmażyć na oleju, podsmażone mięso odsączyć na papierowym ręczniku z nadmiaru tłuszczu.
  Pieczarki pokroić w plasterki i podsmażyć na tłuszczu w którym smażyło się mięso w trakcie smażenia doprawić solą i pieprzem.
  Na dnie dużej miski porwać na mniejsze kawałki liście sałaty na sałacie na sałacie rozsypać fasolę odsączoną z zalewy, następnie mięso i pieczarki oraz pokrojone w większa kostkę pomidory, a na koniec kukurydza.
  Majonez, keczup i musztardę dokładnie wymieszać i powstałym sosem polać warstwy sałatki, następnie wierzch posypać startym serem, a przed samym podaniem posypać pokruszonymi chipsami.
  Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. fajna, imprezowa sałatka - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120147174684875/?type=3&theater

   Usuń
 60. Chrupiące ciasteczka do kategorii chrupiącej
  Ciasteczka z oczkiem
  18 dag smalcu
  12 dag margaryny
  1 laska wanilii
  20 dag cukru
  42 dag mąki pszennej
  3 łyżeczki proszku do pieczenia
  3 jajka
  dodatkowo:
  płatki owsiane
  marmolada lub dżem
  wykonanie:
  Smalec utrzeć razem z margaryną i cukrem w trakcie ucierania dodać jajka i nasionka wyskrobane z laski wanilii, mąkę przesiać i połączyć z proszkiem do pieczenia, następnie dodać do masy i dokładnie wszystko wymieszać. Gotowe ciasto schłodzić około 2 godziny w lodówce.
  Kiedy ciasto się schłodzi formować z niego malutkie kuleczki ( wielkości orzecha włoskiego)
  każdą porcję ciasta obtoczyć dokładnie w płatkach owsianych i delikatnie spłaszczyć,
  ciasteczka ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, końcem drewnianej łyżki na środku ciastek zrobić małe wgłębienia
  które napełnić marmolada choć ja użyłam dżemu jagodowego.
  Piec w temp. 180st około 15 minut do momentu zezłocenia.
  Iwona Cieplik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. smakowite ciasteczka - zdjęcie w galerii https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120147178018208/?type=3&theater

   Usuń
 61. Kategoria: owoce południowe  Sałatka w pomarańczowych miseczkach – oto moja propozycja, cud
  miód orzeszki jak delicja, gości na przyjęciu zachwyci, a Ty się nie
  zawstydzisz, prosty do wykonania, od razu do pokochania. Serwuję go jako
  popisowe danie, aż o dokładki jest błaganie :D

  Co nam potrzeba by zakosztować tego ułamka nieba?

  1 puszka tuńczyka w sosie własnym
  1 puszka kukurydzy
  1 torebka ryżu
  1 czerwona cebula
  Sok z ½ cytryny
  4 pomarańcze
  1 łyżka posiekanej natki
  8 czarnych oliwek do dekoracji
  Sól, pieprz

  A teraz czas na sos, uważaj by nie wpadł Ci włos :p

  5 łyżek majonezu
  3 łyżki jogurtu naturalnego
  1 łyżeczka oregano
  Sól, pieprz

  Składniki są, więc teraz wykonanie, czyli już niedługo
  będzie smakowanie :D

  1. Ryż gotujemy na sypko w osolonej wodzie.
  Studzimy.

  2. Pomarańcze parzymy wrzątkiem, przekrawamy na
  pół, wyjmujemy miąższ, bardzo ostrożnie, żeby nie przeciąć skórki (pomoże w tym
  łyżka).

  3. Wnętrze skórki także wyparzamy, potem je z
  błonek obieramy, a miąższ kroimy na malutkie kawałeczki.

  4. Cebulę drobniutko siekamy, łez szczęścia nie
  ukrywamy.

  5. Do miski wrzucamy ryż, pomarańczowy miąższ,
  cebulę, kukurydzę, natkę, sok z cytryny oraz odsączonego tuńczyka.

  6. Mieszamy składniki sosu, i dokładnie z sałatką go łączymy i już głodni się w mig
  robimy.

  7. Napełniamy mieszaniną każda połówkę pomarańczy.
  Oliwką dekorujemy i ze smakiem pałaszujemy :)

  Zofia Tomalska
  zochazocha64@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 62. Mój pomysł na sałatkę egzotyczną z grejfrutem (zaliczana do kateorii z owocem egzotycznym!)

  Składniki:
  -rucola
  -kapary
  -grejfrut
  -kurczak
  -ser pleśniowy

  W misce układamy rucolę, na to kapary, pokrojonego w kostkę grejfruta, pokruszony ser pleśniowy, oraz kawałki usmażonego w przyprawach kurczaka.

  Sos robimy z wyciśniętego ząbka czosnku, 3 łyżek rozpuszczonej czekolady gorzkiej, łyżki oliwy, łyżki soku z cytryny i łyżki musztardy.
  Całość polewamy sosem - gotowe!
  Bardzo proste, szybkie, ale i sycące, dobre i przede wszystkim oryginalne :)
  Chętnie dodałabym zdjęcie, ale aparat mam tylko w telefonie i nie wychodzą dobrze. Dodam, że sałatka wypróbowana i wyszła bosko!
  Pozdrawiam, Anna Gałaszewska

  OdpowiedzUsuń
 63. Kategoria: czekolada
  Sernik czekoladowy
  Składniki:
  28 dkg herbatników z polewą czekoladową, 7,5 dkg stopionego masła
  Masa: pół kilograma twarogu, 5 dkg cukru pudru, sok z pół cytryny, 1/4 aromatu wanilii, 300ml śmietanki, łyżka żelatyny w proszku, 7,5 dkg czekolady Wedel połamanej na kawałki.
  Wykonanie: herbatniki pokruszyć, wymieszać z masłem i włożyć do tortownicy aż zgęstnieje. Ubić ser do uzyskania jednolitej masy. Po kolei dodawać sok z cytryny, aromat waniliowy i śmietankę. Żelatynę wsypać do 3 łyżek zimnej wody aż napęcznieje, następnie podgrzać aż się rozpuści. Żelatynę schłodzić i wymieszać z serem. Roztopić czekoladę, polać ciasto i schłodzić w lodówce.

  blondbenita@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 64. Kategoria: czekolada
  „Czekoladowa rozkosz”
  Składniki:
  Spód: 15 dag czekoladowych herbatników, 3 łyżki masła
  Masa: 1 kg twarogu, 15 dag cukru, 3 łyżki mąki kukurydzianej, 4 jajka, 150 ml śmietany 18-proc., łyżka ekstraktu z wanilii, po 10 dag ciemnej, mlecznej i białej czekolady Wedel, 4 łyżki kremówki
  Spód: ciastka zmiksuj z masłem, wyłóż tortownicę. Piecz 10 minut 180 stopniach C.
  Masa: ser zmiksuj z cukrem i mąką, dodając jajka, kwaśną śmietanę i ekstrakt waniliowy. Czekolady stop oddzielnie z kremówką (do białej i mlecznej dodajemy po łyżce, do gorzkiej 2 łyżki). Ostudź. Każdą z czekolad wymieszaj z 1/3 masy serowej. Na spód wylej białą warstwę, potem mleczną i gorzką. Piecz 15 minut w 160 stopniach C. Zwiększ do 180 stopni, piecz godzinę i 15 minut. Sernik ostudź w piekarniku, wstaw na noc do lodówki.

  Smacznego!
  blondbenita@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 65. Kategoria: owoce południowe
  „Pijane mango”

  Składniki:
  2 opakowania galaretki cytrusowej (najlepiej limonkowej)
  1 butelka białego wina (wytrawnego lub półwytrawnego)
  1 mango w syropie cukrowym
  1 świeży melon
  liście melisy do dekoracji

  Wino podgrzewamy do temperatury 60 °C i rozpuszczamy w nim galaretkę, stale mieszając. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Mango odcedzamy z zalewy i kroimy w półksiężyce. Owoce układamy w oddzielnych szklanych pucharkach lub salaterkach, zalewamy galaretką. Odstawiamy do lodówki do zastygnięcia. Deser dekorujemy kostkami lub kulkami świeżego melona oraz melisą.

  Smacznego!

  blondbenita@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 66. Kategoria:owoce południowe :)

  Koktajl z Alabamy

  300 g mrożonych krewetek
  1 łyżeczka koniaku
  1 łyżka chrzanu
  1-2 łyżki ketchupu 4 liście sałaty
  4 łyżki majonezu
  2-3 pomarańcze
  Sól, pieprz


  Rozmrożone krewetki skrapiamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 15 minut. Majonez mieszamy z chrzanem, ketchupem i przyprawami (nie należy dodawać za dużo ketchupu, sos powinien być lekko różowy). Do sosu dodajemy krewetki, delikatnie łączymy. Umyte i wysuszone liście sałaty zwijamy i kroimy w paski. Obieramy pomarańcze, wycinając białe skórki , miąższ kroimy na drobne kawałki. W pucharkach układamy sałatę, pomarańcze, krewetki i ponownie sałatę. Dekorujemy. Odstawiamy w chłodne miejsce do momentu podania.

  Zofia Tomalska

  OdpowiedzUsuń
 67. CZEKOLADOWO

  Ciasteczka z dziurką pełną czekolady

  Składniki
  200 g masła
  200 g cukru
  1 op cukru wanilinowego
  2 jajka
  500 g mąki tortowej
  2 op. budyniu waniliowego po 40 g każdy
  8 łyżek mleka
  2 łyżeczki proszku do pieczenia

  Przygotowanie-
  Masło ucieram z cukrami na puch, dodaję po jednym jajku nadal ucierając. Wprost do jajek przesiewam mąkę z proszkiem i budyniami. Na koniec wlewam mleko i wszystko miksuję. Schładzam godzinę w lodówce a po wyjęciu urywam po kawałku wielkości orzecha włoskiego (lub mniejsze) i formuję kulki, następnie je spłaszczam i robię w każdym ciastku dziurkę. Używam do tego końcówki łyżki drewnianej. Ciastka układam na blaszce wyłożonej papierem i piekę 8 minut w temp 180 st C (Uwaga, ciastka lekko urosną, należy zachować odstępy 2-3cm) Po wyjęciu "poprawiam" dziurki łyżką aby je utrwalić. Ostudzone napełniam kremem.

  Krem czekoladowy
  Składniki - 150 gram czekolady gorzkiej min 60 % kakao
  1 łyżka masła
  8-10 cukierków typu Cadbury Eclairs lub innych dobrych toffi

  Składniki umieszczam w misce postawionej na garnku z wrzącą wodą i rozpuszczam, mieszając czasem. Cukierki rozpuszczają się najdłużej, dlatego lepiej je wcześniej pociąć na mniejsze kawałki. Bardzo ciepłym, ale nie gorącym kremem napełniam dziurki przy pomocy rękawa cukierniczego.
  U nas zjada się je ledwo po napełnieniu.

  Smacznego :-)

  Justyna Bodzioch

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. małe słodkości :) zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120243898008536/?type=3&theater

   Usuń
 68. Czekoladowy chleb


  500 g mąki pszennej pełnoziarnistej
  500 g mąki pszennej jasnej

  500 ml mleka + kilka łyżek
  30 g świeżych drożdży
  2 jajka
  4 łyżki brązowego cukru
  120 g miękkiego masła
  szczypta soli

  Co potrzebne do zrobienia nadzienia?

  200 g ulubionej czekolady gorzkiej Wedel
  4 czubate łyżki masła.

  Podgrzewamy mleko aż będzie letnie, rozpuszczamy w nim drożdże razem z cukrem. Dodajemy jajka, potem rozkłócamy. Dodajemy mąkę i masło, wyrabiamy elastyczne ciasto Gdyby było zbyt suche i składniki nie chciały się łączyć – dodajemy kilka łyżek mleka. Odstawiamy do wyrośnięcia aż podwoi objętość – na około 1.5 h.

  Wyrośnięte ciasto rozwałkowujmy na prostokąt ok. 30 x 20 cm. Czekoladę siekamy dość grubo. Ciasto smarujemy masłem, posypujemy równomiernie czekoladą. Zwijamy od dłuższej strony jak roladę. Przekładamy do natłuszczonej lub wyłożonychj papierem do pieczenia keksówek. Odstawiamy do wyrośnięcia.

  Piekarnik nagrzewamy do 200°C. Gdy ciasto wyrośnie aż do brzegów blachy, wstawiamy je do piekarnika. Pieczemy ok. 35 minut, po około 20 min. nakrywamy kawałkiem folii aluminiowej, aby zbyt się nie zrumieniło. Studzimy na kratce, kroimy po całkowitym wystudzeniu.

  blondbenita@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 69. Kategoria deser.

  Moja propozycja to czekoladowe muffiny ze słodką gruszką, chrupiącymi orzechami włoskimi i serem roquefort.
  Składniki:
  - 100 g gorzkiej czekolady Wedel
  - 100 g deserowej czekolady Wedel
  - 2 gruszki
  - 50 g łuskanych orzechów włoskich
  - 100 g sera roquefort
  - 300 g mąki
  - 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  - 120 g cukru trzcinowego demerara
  - szczypta soli
  - 2 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią
  - 2 jajka
  - 200 ml jogurtu naturalnego
  - 110 ml oleju
  - 100 g mlecznej Wedel do polania

  Gruszkę obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w kostkę. Obrane włoskie orzechy posiekać. Ser roquefort pokroić na 12 słupków. Czekoladę gorzką i deserową roztopić. W misce wymieszać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia z cukrem trzcinowym demerara, cukrem z prawdziwą wanilią i szczyptą soli. W drugiej, dużej misce wymieszać roztrzepane jajka, olej, jogurt naturalny oraz stopione i ostudzone czekolady. Do miski z mokrymi składnikami włożyć pokrojone gruszki i włoskie orzechy. Całość zasypać suchymi składnikami i delikatnie wymieszać - tylko do połączenia składników i wchłonięcia płynu przez mąkę. Gęste ciasto nałożyć do foremek na duże muffiny przy pomocy łyżki. W środek każdej babeczki wcisnąć słupek sera roquefort. Muffiny wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 C i piec około 20-25 minut (do suchego patyczka). Przestudzone muffiny polać stopioną mleczną czekoladą.

  Bardzo polecam i zachęcam do wypróbowania:-)
  Aneta
  aneta.majchrzak@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 70. Kategoria z owocami południowymi.
  Moja druga propozycja to pomarańczowa zupa „nic” z mango i grejpfrutem.
  Składniki:
  Kluski -pianki:
  2 białka
  60 g cukru pudru

  Pomarańczowy sos angielski:
  200 ml mleka
  2 żółtka
  40 g cukru
  sok z 1 soczystej pomarańczy

  pomarańcza, grejpfrut, mango
  1 łyżka skórki z pomarańczy pokrojonej w julienne
  liście świeżej mięty
  cukier puder do posypania

  Pomarańczę i grejpfrut obrać ze skóry i wyfiletować cząstki (pozbawić białej, gorzkiej skórki). Dojrzałe mango obrać i pokroić w kostkę.
  Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę. Mleko zagotować, niewielką jego ilość delikatnie wlać do utartych żółtek i energicznie wymieszać (najlepiej trzepaczką), a następnie wlać pozostałe mleko. Masę podgrzewać delikatnie w garnku, ciągle mieszając, na małym ogniu do momentu, aż zgęstnieje. Gęsty, jeszcze ciepły sos przelać przez sitko do zimnego naczynia i dodać sok z pomarańczy.
  Schłodzone białka ubić na pianę, pod koniec ubijania dodać cukier i ubijać dalej, aż piana będzie sztywna i lśniąca. Przy pomocy łyżki stołowej nabierać porcje i kłaść na gorącą wodę – natychmiast odwrócić i wyjąć na talerz.
  Pomarańczowy sos wlać na głęboki talerz, udekorować cząstkami pomarańczy, grejpfruta i pokrojonym w kostkę mango. Na wierzch nałożyć piankę lub kilka pianek z białek. Na piance/piankach ułożyć julienne z pomarańczy i posypać cukrem pudrem. Udekorować listkami świeżej mięty.

  Bardzo polecam i zachęcam do wypróbowania:-)
  Aneta
  aneta.majchrzak@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 71. do kategorii "owocowo" zgłaszam pomysł na lekki sernik w pastelowych kolorach czyli sernik z kokosową nutą, malinami i malinowym ganache. Własnie dzięki pastelowemu, różowemu kolorowi ganache sernik otrzymał nazwę "Sernik Barbie" ;-)

  Składniki:
  puszka mleczka kokosowego
  50 g nierafinowanego, roztopionego oleju kokosowego
  1 kg twarogu mielonego (użyłam tradycyjnego, niewiaderkowego)
  280 g przesianego cukru pudru
  30 g mąki ziemniaczanej
  6 jajek, białka i żółtka oddzielnie
  szczypta soli
  250 g malin (mrożonych nie rozmrażamy)
  ganache:
  100 g białej czekolady
  200 g malin
  1/2 łyżeczki żelatyny (opcjonalnie)

  Mleko kokosowe schłodzić przez 24h w lodówce, następnie delikatnie odwrócić puszkę do góry dnem, otworzyć, odlać wodę kokosową. Do sernika używamy pozostałą, gęstą część - śmietankę kokosową. Olej kokosowy, ser, śmietankę kokosową i cukier puder krótko zmiksować, dodać przesiewając przez sito mąkę ziemniaczaną, zmiksować. Dodać żółtka i krótko zmiksować, tylko do połączenia składników. Z białek ubić gęstą pianę, dodać pod koniec ubijania szczyptę soli. Pianę delikatnie wymieszać łyżką z masą serową. Połowę masy serowej wylać do kwadratowej tortownicy (24cm x 24cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Powrzucać maliny (otworkiem do góry, tak aby w trakcie pieczenia nie wyciekał sok) i zalać resztą masy serowej. Przez pierwsze 15 minut sernik piec w temp. 170 st., następnie zmniejszyć temperaturę do ok. 130 st i piec jeszcze przez ok. godzinę.
  Sernik piekłam w kąpieli wodnej, ustawiając na niższą półkę piekarnika formę z wrzącą wodą. Dzięki temu sernik ma delikatną, kremową konsystencję. Studzimy w lekko uchylonym piekarniku, a następnie wkładamy do lodówki. Przygotowujemy malinowy ganache: maliny miksujemy blenderem, a następnie przecieramy przez sito, aby pozbyć się pestek. Powstałe puree podgrzewamy, do gorącego dodajemy połamaną czekoladę i dokładnie mieszamy, aż do rozpuszczenia czekolady. Ja dodatkowo rozpuściłam pół łyżeczki żelatyny w niewielkiej ilości wrzątku i dodałam do malinowego ganache. Masę studzimy, gdy zaczyna gęstnieć polewamy sernik i wkładamy do lodówki. Sernik najlepszy jest schłodzony w lodówce przez co najmniej 24 h.

  Pozdrawiam!
  h_anka

  h_anka(at)wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Haniu, świetny sernik, ale mogę go zaliczyć tylko do kategorii CZEKOLADOWO bo maliny nie biorą udziału w konkursie :) zdjęcie w galerii - https://www.facebook.com/SmacznaPyza/photos/a.1115869615112631.1073741910.272642222768712/1120244254675167/?type=3&theater

   Usuń
  2. Kategoria "czekoladowo"też jest pyszna :-)

   Usuń

Będzie mi miło jeśli zostawisz swój komentarz i odwiedzisz mnie znowu. Jeśli ugotowałeś albo upiekłeś coś z przepisu znalezionego tutaj zrób zdjęcie i pochwal się przysyłając je do mnie.

Print Friendly and PDF
Copyright © Smaczna Pyza , Blogger