Wielkanocne przysmaki. Konkurs z marką Sokołów

Dzień dobry, Kochani! 

Wkrótce odbędą się w Warszawie ciekawe warsztaty kulinarne, które organizuje marka Sokołów. Będzie świątecznie, wesoło i twórczo. Tematem będą dania wielkanocne. Do przygotowania pysznych potraw wykorzystamy m.in. różne produkty marki Sokołów.

Ja się wybieram na te warsztaty i miło mi będzie spotkać się z osobą, która czyta mojego bloga. W związku z tym chciałabym ogłosić konkurs, w którym można wygrać bezpłatne zaproszenie na te warsztaty. Będziemy razem gotować i dobrze się bawić. Zjemy coś dobrego i porozmawiamy poznając się lepiej. Na pewno będzie fajnie!

Już są wyniki!!! Zobacz kto wygrał! 
 
sokolow, warsztaty kulinarne, wez udzial w konkursie, zabawa konkursowa, przyslij przepis
moje dania na wielkanocne śniadanie lub obiad

wygraj udzial w warsztatach, warsztaty kulinarne, sokolow, zabawa, wez udzial w konkursie
dodaj przepis na wielkanocne danie i wygraj udział w warsztatach kulinarnych!

Jak wziąć udział w konkursie? 


Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy tutaj, pod tym postem, napisać komentarz, a w nim podać przepis na potrawę wielkanocną, do przyrządzenia której wykorzystalibyście dowolny produkt marki Sokołów. Mają w swojej ofercie kiełbasy, wędliny, pasztety, ale też surowe mięsa, dania gotowe, konserwy i produkty warzywne "Z gruntu dobre" więc wybór jest ogromny! Jakie produkty można wykorzystać sprawdźcie na stronie Sokołów S.A. w zakładce "produkty".

Konkurs trwa w dniach 7-13 marca 2018r. Wyniki ogłoszę 14 marca b.r. tutaj, aktualizując wpis. 
 
Jedna osoba może dodać dowolną ilość  przepisów, ale każdy musi  być w oddzielnym komentarzu.  Mile widziane zdjęcia ilustrujące Wasze przepisy, ale nie są warunkiem udziału w konkursie. Zdjęcia możecie je przysyłać na adres izapyzakulinska@gmail.com albo w wiadomości prywatnej na FB przez profil bloga Smaczna Pyza. Utworzę specjalny album na Facebooku, w którym je umieszczę.

AKTUALIZACJA 14.03.2018 r. 

WYNIKI KONKURSU!  

Dziękuję wszystkim za udział i przepisy na wielkanocne przysmaki. Zdecydowałam co następuje:
na warsztaty kulinarne i wspólne gotowanie zapraszam - Szogo 
nagrody niespodzianki pojadą do - Anny K. i Bożeny Kujawskiej

Wszystkie laureatki proszę o szybki kontakt mailowy. Szogo - do Ciebie potrzebny mi nr telefonu! Annę i Bożenę proszę o przesłanie danych teleadresowych, potrzebnych żeby sponsor mógł wysłać Wam nagrody.

             
A oto kilka moich propozycji wielkanocnych z mięsa lub z jego dodatkiem. 
Może Was zainspirują?

- Galaretka z szynką i warzywami
- Jajka faszerowane z szynką
- Wołowina suszona, z pończochy
- Pasztet drobiowy z zieleniną
- Schab peklowany, parzony z papryką
- Bitki wołowe 
- Pieczeń wołowa nadziewana owocami suszonymi 
- Pulled beef - wołowina długo pieczona 
- Gulasz wołowy z cydrem i jabłkami
- Żurek grzybowy z kiełbasą
- Barszcz biały z białą kiełbasą i jajkiem

 
Co można wygrać? 

Jak już wspomniałam wygrać można przede wszystkim udział w warsztatach kulinarnych.
Spotkanie odbędzie się 16 marca b.r. w studio kulinarnym Cook Up przy ul. Racławickiej 99
Warsztaty poprowadzi chef Sandra Kotowicz*, znana między innymi z ostatniej edycji programu Top Chef. Udział w warsztatach to nagroda dla zwycięzcy, laureata 1 miejsca. Za 2 i 3 miejsce nagrodzeni otrzymają przesyłką zestaw produktów i gadżetów Sokołów. Co dokładnie będzie w tym zestawie to niespodzianka, ale na pewno będzie to coś dobrego.

                  Zapraszam na konkurs!!!

*Sandra Kotowicz - finalistka ostatniej edycji programu telewizyjnego Top Chef,która pracowała m.in. w w kilku estauracjach oznaczonych gwiazdkami Michellin a także w restauracji Gordona Ramseya w Londynie. Odbyła też staż w El Celler de Can Roca, w 2015 r. uznanej za najlepszą restaurację na świecie.

wygraj warsztaty, zabawa, sokolow, konkurs na blogu, wielkanocne przysmaki
na zdjęciu Smaczna Pyza i czytelniczka Joanna, która jakiś czas temu była ze mną na warsztatach organizowanych przez markę Sokołów w Woli Suchożebrskiej

REGULAMIN KONKURSU
“WIELKANOCNE PRZYSMAKI”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Wielkanocne przysmaki” i zwany jest w dalszej części regulaminu
   „Konkursem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki 
  uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania 
  o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 
  08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 
  KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44, zwany dalej 
  “Organizatorem”.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 
  08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 
  KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na blogu oraz w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden sposób 
  sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w 
  pełni go akceptuje.
 7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: DzU z 
  2002 r., nr 101 poz. 926).
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność 
  serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

§2
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu pełnego przepisu na danie wielkanocne. 
  W przepisie musi znaleźć się przynajmniej jeden produkt z oferty sponsora, marki Sokołów
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia  7 marca b.r. i kończy się 13 marca b.r.o godz. 23:59:00.
 3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych 
  w § 5 Regulaminu.
§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnicy”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba 
  fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, 
  która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 1. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego 
  postanowienia,
 3. w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,
 4. w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, 
  Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie 
  Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności 
  małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub 
  prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 
  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że 
  spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
  wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie opublikowanie komentarza pod postem 
  konkursowym, zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe.
 5. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 6 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu 
  (dalej: „Zgłoszenie”).
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, tak w danym dniu konkursowym, 
  jak i w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody 
  w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.
 7. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie 
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w 
  zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika następujących 
  danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres korespondencyjny.
 1. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez 
  poinformowania o tym Uczestnika.
 2. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie 
  osobiste i majątkowe;
 2. powstałe w  związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób
  przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz 
  przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
  ograniczone lub obciążone;
 3. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego;
 4. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
  Zadania konkursowego;
 5. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z 
  prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – d) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od 
  jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w 
  przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi 
  z naruszenia przysługujących im praw;
 6. wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej odpowiedzi na stronach internetowych 
  związanych z Konkursem, Organizatorem oraz Fundatorem, a także na dedykowanym profilu
   facebook Smaczna Pyza
 1. Autor zgłoszonej odpowiedzi zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie 
  wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w 
  czasie korzystania i rozporządzania treścią odpowiedzi.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia 
  przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora 
  odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony 
  do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie 
  do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr 
  osobistych.
§4
PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
 1. Nagrodą główną w konkursie jest 1 pojedyncze zaproszenie na warsztaty kulinarne z Sandrą Kotowicz, 
  finalistką V edycji programu Top Chef, o wartości 400 zł brutto każde. Warsztaty odbędą się w dniu 
  16.03.2018 r. o godz. 18:00, w studiu Cook Up, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa.
  Dojazd na warsztaty we własnym zakresie.
 2. Dwiema nagrodami dodatkowymi są zestawy produktów i upominków od firmy Sokołów.
 3. Spośród zgłoszonych odpowiedzi Smaczna Pyza wybierze 3 najbardziej kreatywne zgłoszenia, 
  których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej: “Laureaci”).
 4. Laureatów wyłania Smaczna Pyza na podstawie zgodności z Regulaminem.
 5. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na blogu smacznapyza.blogspot.com, w aktualizacji postu 
  konkursowego.
 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może 
  kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. 
  zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 
  2018 r., poz. 200 ,  z dnia 2018.01.24). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę 
  na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody (zgodnie z art. 
  30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT – od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i 
  zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany 
  podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody) , na co zwycięzca wyraża zgodę.
§5
OGŁASZANIE WYNIKÓW I KOMISJA KONKURSOWA

 1. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 14 marca b. r., pod postem konkursowym.
 2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą ogłoszenia wyników w aktualizacji postu 
  konkursowego i informacji na profilu Smaczna Pyza na Facebooku
 3. W celu przekazania nagrody Laureat powinien przesłać swoje imię i nazwisko, aktualne dane adresowe 
  w wiadomości prywatnej/mailowej do 2 dni od opublikowania wyników Konkursu oraz potwierdzić chęć 
  udziału w warsztatach.
 4. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagroda główna zostanie 
  przyznana kolejnej wybranej osobie.
 5. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagrody dodatkowe 
  pozostają własnością Fundatora.
 6. Nagrodę wydaje Fundator Konkursu. Nagroda w postaci udziału w warsztatach zostanie zrealizowana w 
  dniu 16.03.2018 o godz. 18:00 w Studiu kulinarnym Cook up przy ul. Racławickiej 99 w Warszawie. 
  Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18:00. Dojazd na miejsce warsztatów pozostaje w zakresie Laureata 
  nagrody głównej.
 7. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w 
  par. 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym, nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody 
  zgodnie z ust. 3. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
  Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do 
  identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
 9. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia 
  wyników.
§6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem 
  poleconym na adres Organizatora: Sokołów S.A., Al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, bądź za 
  pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook wysłanej na profil 
  facebook.com/sokolowfanpage.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres 
  korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej 
  rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający 
  reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres 
  e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§7
DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
  osobowych: imię i nazwisko, Nazwa Użytkownika w serwisie Facebook, adres zamieszkania 
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo), w zakresie i celu 
  wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 
  wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru Nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację 
  imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook na profilu 
   facebook.com/SmacznaPyza/,  jako Laureata Konkursu.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej smacznapyza.blogspot.com

39 komentarzy:

 1. Duszona wołowina  z ananasem to super połączenie wołowiny i ananasa w sosie na obiadek wielkanocny.


  Składniki:
  0,5 kg - udziec wołowy  bez kości SOKOŁÓW
  1 szt. - ananas z puszki
  2 łyżka - koncentrat pomidorowy
  3-4 szt. - ząbki czosnku
  5 łyżka - sos sojowy
  1 łyżka - mąka ziemniaczana
  1 łyżka - mąka pszenna
  3 łyżka - wino czerwone wytrawne


  Przygotowanie:
  Opłukane mięso pokroić na drobne kawałki.W misce zrobić marynatę z 1 łyżki mąki pszennej i 1 ziemniaczanej,3 łyżek wina i 0,5 łyżeczki soli.Włożyć do niej mięso wymieszać i odstawić na 2 godz.Na rozgrzany olej na patelni wyłożyć kawałki mięsa i podsmażyć.Dodać rozgnieciony czosnek oraz wlać zalewę z ananasa.Dusić wszystko pod przykryciem do miękkości mięsa tak 1,5 godz. mieszając od czasu do czasu.Gdy będzie już dość miękkie dołożyć pokrojonego ananasa w kostkę i doprawić sosem sojowym i koncentratem pomidorowym.Podawać z dowolnym ryżem.Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
 2. Katarzyna Magnuszewska8 marca 2018 18:21

  NADZIEWANA BIAŁA KIEŁBASA

  Składniki:
  8 sztuk białej kiełbasy parzonej SOKOŁÓW
  400g pieczarek
  1 duży pomidor
  1 cebula
  200 g sera żółtego
  100 g sera mozzarella
  1 łyżka jogurtu naturalnego
  1 łyżeczka musztardy
  1 duże jajko
  sól
  pieprz

  Ser żółty zetrzeć na tarce. Mozzarellę pokroić w drobną kostkę.
  Pieczarki, pomidora oraz cebulę pokroić w drobną kostkę.
  Wszystko przełożyć do dużej miski. Do tego dodać musztardę oraz jogurt, wymieszać. Doprawić do smaku.
  Kiełbaski naciąć wzdłuż i w miejsce nacięć włożyć nadzienie.
  Blaszkę posmarować olejem, na nią ułożyć kiełbaski i zapiec przez około 20 minut w 180 stopniach.
  Smacznego :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo fajna propozycja, bo uwielbiam białą kiełbasę! z farszem będzie przepyszna :)

   Usuń
 3. Barszcz biały  wielkanocny z białą kiełbasą i jajkiem.
  SKŁADNIKI:
   0,5  litra zakwas na barszcz biały (zakwas na barszcz biały w butelce)
   3 sztuki kiełbasa biała surowa SOKOŁÓW
   40 dag boczek wędzony,parzony SOKOŁÓW
  1 pęczek włoszczyzn
  2 łyżeczki majeranku
  2 ząbki czosnku
   3 sztuki ziela angielskiego
  2 sztuki liść laurowy 
  0,5 szklanki śmietana 30%
  3 jaja na twardo 
  1 szczypta sól,pieprz,vegety
  1 łyżka chrzan (chrzan tarty w słoiku)
  PRZYGOTOWANIE;
  Gotuje w garnku wywar z boczku wędzonego w 2 l wody.
  Dodaję umyte i obrane warzywa oraz  przyprawy.
  Po 15 minutach wlewam zakwas na barszcz biały, wrzucam ząbki czosnku i doprawić solą,pieprzem, vegetą do smaku.
  Wszystko zabielam  śmietaną, dokładam 1 łyżkę chrzanu ze słoika i majeranek.
   Białą kiełbasę gotuję osobno w garnku i dodaję do barszczu.
  Ugotowane jaja na twardo obieram kroję na ćwiartki i tez dodaje do barszczu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Kolorowe pulpeciki skąpane w muszli. Składniki: biała kiełbasa 3-4szt, 1cebula średnia, 1papryka mala czerwona i 1 żółta, ogórek konserwowy, pieczarki, natka pietruszki. Makaron duze muszle gotujemy aldente.Ukladamy na okrągłym duzym półmisku.Mięso wyjmujemy do miski dajemy jajko i 2 -3 łyżki kaszy mannej. Na patelni dusimy drobniutko pokrojoną cebulkę i papryki. Potem odsączamy na siteczku z powstałego sosu i mieszamy z mięskiem. Odsączamy nad patelnią żeby nie stracić sosu. Mięsko formujemy w malutkie kuleczki obtaczamy w mące .W oddzielnym garnku gotujemy bulion i wrzucamy do niego pulpeciki. Gotujemy ok 2o- 30 min.Wyjmujemy. Na tej samej patelni dusimy pieczarki.Sos zagęszczamy. Do muszli układamy plasterki pieczarek pulpecik, plasterek ogórka i listek natki do dekoracji Ja między muszlami układam dekoracyjnie zieloną i czerwoną karbowaną sałatę.Danie wygląda bardzo elegancko i smakuje super.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Asiu, żeby zgłoszenie było prawidłowe musisz podać z jakiego produktu marki Sokołów skorzystałabyś przy przygotowaniu tego dania :)

   Usuń
 5. Rolada w chrupiącej skórce.
  Składniki:
  Na ciasto serowe.
  35 dag twardego żółtego sera, /gouda, morski/
  200 g majonezu Winiar
  5 jajek
  Farsz:
  50 dag karkówki Sokołów SA
  20 dag pieczarek
  2 jajka, 2 łyżki bułki tartej,
  sól i pieprz do smaku.
  Wykonanie:
  Ciasto na roladę.
  Ser twardy Gouda lub Morski zetrzeć na tarce o dużych oczkach.Do sera dodać jajka i majonez- wymieszać.Blaszkę do pieczenia wyłożyć pergaminem przełożyć "ciasto" i piec ok.20 minut w tem 200 stopni C.
  Farsz.
  Karkówkę zemleć,pieczarki podsmażyć najlepiej na patelni teflonowej bez użycia tłuszczu i ostudzić -wymieszać mięso z jajkami,bułką tartą,dodać pieczarki i doprawić solą i pieprzem.
  Ciepłe "ciasto" posmarować masą mięsną zwinąć w rulon i ponownie przełożyć na pergamin.Piec 40 minut również w 200 stopniach C.
  Po upieczeniu i ostudzeniu roladę kroić w plastry i podawać na śniadanie jak i kolację wielkanocną.
  Bożena Kujawska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dietetyczne danie to to nie jest, ale zapowiada się smakowicie

   Usuń
 6. Moja propozycja to tarta z jajkami i szynką klasyczną sokołowską
  Składniki na spód:

  250 g mąki
  1 jajko
  120 g masła
  1/2 łyżeczki cukru
  1 płaska łyżeczka soli
  2 łyżki wody

  Składniki na farsz:

  4 ugotowane na twardo jajka
  ok. 200 g szynki klasycznej Sokołowskiej pokrojonej w kostkę
  ok. 200 g żółtego sera startego na tarce o dużych oczkach
  200 g śmietany 12 lub 18 %
  1 jajko
  pół pęczka posiekanego szczypiorku
  sól
  pieprz

  Wszystkie składniki na spód umieścić w misce: mąkę , jajko, masło, cukier, sól i wodę. Zagnieść ciasto, owinąć je w folię spożywczą i chłodzić w lodówce prze 30 min.
  Formę o średnicy 23-25 cm. posmarować delikatnie masłem . Tak przygotowaną blaszkę wylepić cienko schłodzonym ciastem (brzeg na min 3 cm.) Nakłuć ciasto widelcem, przykryć papierem do pieczenia i obciążyć grochem/fasolą. Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika na 10 min.
  W misce wymieszać śmietanę, surowe jajko i starty żółty ser. Następnie dodać szczypiorek i pokrojoną w kostkę szynkę. Doprawić solą, pieprzem i wymieszać. Nadzienie przełożyć na podpieczony wcześniej spód. Na wierzchu ułożyć ugotowane jajka przekrojone na połówki.
  Zapiec w nagrzanym do 180°C piekarniku przez 20-30 min. aż masa się zetnie, a ser zrumieni. Podać z sosem czosnkowym. Smacznego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo lubię wszelakie tarty, ta na śniadanie wielkanocne będzie w sam raz

   Usuń
  2. Chciałabym być brana ewentualnie przy nagrodzie dodatkowej bo niestety na warsztaty niestety nie mogę pojechać.

   Usuń
 7. Mięsne kulki sokołowskie z niespodzianką
  Składniki:
  • 50 dkg zmielonej łopatki wieprzowej Sokołów
  • cebula
  • sól, pieprz
  • bułka tarta
  • łyżka masła
  • łyżeczka musztardy
  • 7 jajek ( jedno do mięsa a 6 ugotowanych)
  • mąka do panierki
  • bułka tatra do panierki
  • olej do smażenia
  6 jajek ugotować na twardo i ostudzić. Wymieszać mięso z cebulką, 1 jajkiem, bułką tartą, musztardą i przyprawami. Formować grubego kotleta, podobnego do schabowego. Na środek kładziemy ugotowane jajko. Zawijamy jajko tym kotletem mięsnym, obklejając dokładnie dookoła. Następnie taką kulę otaczamy w mące, później jajku i na koniec w tartej bułce. Wrzucamy na głęboki rozgrzany olej, smażymy około 8-10 minut od czasu do czasu obracając. Przed podaniem kroimy na pół.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. znam takie kulki, u nas nazywają się jaskółcze gniazda albo po prostu jajka po szkocku

   Usuń
 8. Moja propozycja to kiełbaski zawijane w plastry grillowanego bakłażana, podawane z sosem a la Tzatziki, który od lat króluje w moim rodzinnym domu. Jest to danie mocno kojarzące się z wiosną, a połączenie grillowanych składników daje wraz z sosem świetny smak.
  Składniki:
  - 1 bakłażan,
  - 1 opakowanie Kiełbasek z Szynki Sokołów,
  - 1/3 opakowania sera favita,
  - 3 duże łyżki jogurtu greckiego,
  - 1 zielony ogórek,
  - 2 ząbki czosnku,
  - szczypiorek

  Sos:
  Ogórka zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dokładnie odcisnąć z wody, najlepiej rękoma, aby sos nie był za za rzadki. Włożyć do miseczki, dodać pokruszony ser favita, jogurt grecki, do tego zetrzeć 2 ząbki czosnku na tarce. Wszystko wymieszać. Najczęściej sosu nie trzeba już doprawiać, gdyż jest dość intensywnie słony dzięki favicie, a ostry od czosnku. W razie potrzeby dodać sól lub pieprz.

  Bakłażan:
  Bakłażana pokroić w długie plastry wzdłuż, najlepiej nożem do filetowania. Plastry osolić, kiedy pojawią się na powierzchni kropelki, delikatnie osuszyć ręcznikiem, lekko posmarować oliwą i włożyć na nagrzaną patelnię grillową. Jeśli plastry są odpowiednio cienkie, wystarczy grillować około 1-1,5 minuty z jednej strony.
  Po przygotowaniu odłożyć na bok.

  Kiełbaski:
  Wyjąć z opakowania i grillować na rozgrzanej patelni około 2-3 minuty z jednej strony.

  Złożenie całości:
  Kiełbaski przekroić na pół i zawijać w plastry bakłażana. Można zawiązać szczypiorkiem lub spiąć wykałaczką, ale bez tego również się trzymają. Można podawać na ciepło, choć doskonale smakują na zimno wraz z sosem podanym obok.

  Pozdrawiam,
  Paulina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bardzo ciekawie zapowiada się do danie, muszę wypróbować

   Usuń
 9. Odkąd pamiętam w Święta Wielkanocne wszyscy czekali na pieczeń z mięsa mielonego nadziewaną całymi jajkami na twardo – był pieczona przez moją babcię a potem moją mamę tylko raz w roku i tylko na te święta więc była smakołykiem nie lada. Potrawa niby bardzo prosta ale smak jeden jedyny i niepowtarzalny z nutką świątecznego czaru 
  1 kg mięsa mielonego z szynki
  1 duża cebula, posiekana
  1 bułka pszenna, namoczona i odciśnięta
  1 duże jajko lub 2 mniejsze
  2 ząbki czosnku, posiekane
  1/3 łyżeczki soli
  1/3 łyżeczki słodkiej papryki
  1/3 łyżeczki pieprzu
  1 łyżeczka natki pietruszki ( ja daję świeżą )
  1 łyżka mieszanki ziół (pietruszka, koperek i co kto lubi .)
  2 łyżki bułki tartej
  4 jajka ugotowane na twardo
  Wszystkie składniki oprócz jajek na twardo wymieszać dokładnie w misce. Mieszać aż mięso się dobrze połączy z resztą składników - w razie, gdyby się za słabo kleiło można dodać 2 łyżki wody. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Keksówkę o wymiarach 30x10 cm wysmarować tłuszczem i posypać bułką tartą. Wyłożyć do niej połowę mięsa i ugnieść aby pozbyć się powietrza. Na tym ułożyć jajka na twardo - wzdłuż przez środek, tak, aby początek i koniec nie dotykał foremki. Na górę wyłożyć resztę mięsa i znów dobrze ugnieść. Piec przez około 70 minut. Pieczeń doskonale smakuje na gorąco , ja szczególnie uwielbiam ją z ćwikłą własnej roboty ale też jest doskonała na zimno, pokrojona w plastry. Tak tak pieczeń z jajkiem na święta musi być bo bez niej zabrakłoby cząstki wielkanocnego klimatu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najlepsze jest to, że dzisiaj właśnie upiekłam taką pieczeń 😁

   Usuń
 10. Pasztet z jajkiem
  300g podgardla wieprzowego
  300g wątróbki wieprzowej
  500g łopatki wieprzowej Sokołów
  500g wołowiny (pręga lub łata)
  100g suszonych grzybów
  2 cebule
  5 jajek
  2 czerstwe bułeczki
  100g smalcu
  po kilka ziarenek ziela, pieprzu i jałowca, kilka listków laurowych
  gałka muszkatołowa, sól i pieprz do smaku
  2 marchewki, korzeń pietruszki, kawałek selera
  bułka tarta do wysypania formy
  plastry słoniny lub boczku do wyłożenia formy
  ugotowane na twardo 5 jajek
  Mięsa oprócz wątróbki obsmażamy na dużym ogniu, przekładamy do garnka, dodajemy warzywa, ziele, pieprz ziarnisty, jałowca i listki laurowe, namoczone wcześniej grzyby dolewamy tyle wody aby mięso było jedynie przykryte - dusimy na niewielkim ogniu, aż mięso będzie bardzo miękkie, rozpadające się.
  Do garnka z mięsem i warzywami dodajemy oczyszczoną wątróbkę - gotujemy jeszcze przez 15 minut.
  Cebule obieramy - smażymy na złoty kolor.
  Bułki namaczamy w mleku. Oddzielamy żółtka od białek i ubijamy pianę z białek.
  Mięsa, odciśniętą bułkę, wątróbkę , odcedzone warzywa, grzyby oraz podsmażoną cebulę mielimy trzykrotnie w maszynce do mięsa (ostatnim razem na najmniejszych oczkach).
  Do masy dodajemy żółtka i dokładnie wyrabiamy (to ważne!)- ma być gładka i lśniąca.
  Następnie dodajemy przyprawy oraz pianę z białek - delikatnie łączymy składniki.

  Gotową masę przekładamy do wysmarowanych tłuszczem ( lub obłożonych plasterkami boczku ) i wysypanych bułką tartą foremek (ok. 3 sztuki po 1kg każda), w środek wciskamy ugotowane jajka odkrojonym tak aby cały czas było w środku zółtko, wierzch wygładzamy wywarem z gotowania mięsa, posypujemy bułką tartą oraz kminkiem -pieczemy ok. 90 minut w 160 stopniach (kiedy skórka będzie już ciemno brązowa sprawdzamy patyczkiem środek pasztetu - suchy oznacza, że pasztet można już wyjąć )

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uwielbiam domowy pasztet

   Usuń
  2. Ja jak robię wiekszą ilośc to kazdy inny. Wkładam do niedużych blaszek. Do jednej blaszki dodaję duszone drobno pokrojone pieczarki, do następnej trochę koncentratu zmieszanego z keczupem- on podkręca smak. Próbowałam tez dodawać czosnek i zielony pieprz :) Dzieki temu można ułożyć na półmisku różne smaki i kolory pasztetu :)

   Usuń
  3. bardzo mądrze - to dobra rada dla wszystkich paszteciarzy :)

   Usuń
 11. W moim domu na świątecznym stole nie może zabraknąć wielkanocnej sałatki "jajko niespodzianka z kabanosami".
  Taka sałatka jest piękną ozdobą wielkanocnego stołu.

  Składniki:
  1. 2 opakowania kabanosów węgierskich Sokołów
  2. 8 jajek
  3. Puszka kukurydzy
  4. Puszka ananasa
  5. 2 średnie cebule
  6. 5 ziemniaków
  7. 5 łyżek majonezu
  Do dekoracji:
  1. 3 żółtka
  2. 2 łyżki majonezu

  Sposób przygotowania:
  1. Jajka gotujemy na twardo w lekko osolonej wodzie, studzimy, obieramy ze skorupek, trzy całe żółtka zostawiamy do dekoracji, a pozostałe jajka kroimy w kostkę.
  2. Ziemniaki gotujemy w mundurkach w lekko osolonej wodzie. Przestudzone ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę.
  3. Kabanosy kroimy na około 2 cm kawałki.
  4. Obrane cebule kroimy w drobną kostkę.
  5. Kukurydzę i ananasa odsączamy. Ananasa kroimy w kostkę.
  6. Wszystkie składniki sałatki mieszamy i łączymy z majonezem.
  7. Gotową sałatkę wykładamy na półmisek, formując ją w kształt połówki jajka. Brzegi smarujemy majonezem, a środek posypujemy startymi żółtkami.

  Smacznego! :)

  Katarzyna P.

  OdpowiedzUsuń
 12. Wielkanocna zupa chrzanowa z białą kiełbasą i jajkiem to moja kolejna świąteczna propozycja :)

  Składniki:
  1. 1 kg surowej białej kiełbasy Sokołów
  2. 6 jajek
  3. 2 słoiczki ostrego chrzanu po 200 gram
  4. 3 średnie marchewki
  5. Pietruszka
  6. Kawałek selera
  7. Kawałek pora
  8. 5 ząbków czosnku
  9. 2 średnie cebule
  10. 400 ml śmietanki 30%
  11. 5 liści laurowych
  12. 10 ziaren ziela angielskiego
  13. Łyżka majeranku
  14. Łyżeczka soli
  15. Łyżeczka pieprzu
  16. Szczypiorek

  Sposób przygotowania:
  1. Włoszczyznę obieramy, myjemy i kroimy.
  2. Włoszczyznę razem z cebulą, zielem angielskim i liściem laurowym gotujemy w dwóch litrach wody na wolnym ogniu około 20-30 minut.
  3. Do wywaru wrzucamy wcześniej po nakłuwaną białą kiełbasę i nadal gotujemy na wolnym ogniu około 20 minut.
  3. Kiełbasę wyjmujemy, wywar przecedzamy.
  4. Do gorącego wywaru dodajemy chrzan, śmietankę, majeranek, sól, pieprz i pozbawioną osłonki kiełbasę pokrojoną w plasterki.
  5. Zupę doprowadzamy do wrzenia.
  6. Czosnek obieramy, przeciskamy przez praskę do zupy i mieszamy.
  7. Jajka gotujemy na twardo, przed podaniem do każdej porcji/talerza wkładamy gorącą zupę, jajko przekrojone na pół i posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

  Smacznego! :)

  Katarzyna P.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mała rada - chrzan najlepiej dodać na sam koniec i już nie gotować zupy żeby nie stracił aromatu

   Usuń
 13. SOCZYSTY I KRUCHY SCHAB Z SZYNKOWARA

  Na przygotowanie tego schabu potrzeba ok.3 dni (czas peklowania mięsa jest długi), ale warto.

  Skład:
  0,8- 1 kg schabu bez kości Sokołów
  2 liście laurowe
  5 ziarenek ziela angielskiego
  1/2 łyżeczki kminku
  1 czubata łyżeczka cukru pudru
  4 łyżeczki soli peklowej
  4 łyżeczki żelatyny
  250 ml wody

  Wykonanie:
  Wodę z liściem , zielem i kminkiem gotujemy w małym garnuszku przez 10-15 min. Jeśli dużo odparuje uzupełnić wrzątkiem. Dodać cukier, sól peklową i żelatynę i dokładnie wszystko wymieszać. Zostawić do ostygnięcia.
  Do szynkowara wkładamy woreczek do wędlin, do niego schab i zalewamy powyższą zalewą. Zakręcamy woreczek zamykamy szynkowar i wstawiamy na 40 godz. do lodówki. Po tym czasie szynkowar wstawiamy do wysokiego garnka umieszczając uprzednio termometr w otworze szynkowara i wlewamy zimnej wody do wysokości 3/4 szynkowara. Gotujemy ok 2 godz. w temperaturze 75-80 st. (Jeśli temperatura robi się wyższa dolać zimnej wody, lub zestawić na chwilę garnek z ognia). Po tym czasie szynkowar studzimy pod wodą lub zostawiając do samodzielnego wystudzenia (wyjęty z garnka) i wkładamy do lodówki na 12 godzin aby wędlina stężała. W ten sposób otrzymujemy pyszną wędlinę w otoczce z galaretki na kanapki czy też świąteczny stół.
  Jest pyszna i absolutnie nie sucha.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. taki schab wymiata! jest lepszy od większości szynek ze sklepu

   Usuń
 14. POLĘDWICZKA MACEROWANA W WINIE
  Ponieważ u mnie w święta nie jadamy typowych świątecznych obiadów tylko większość potraw stoi cały dzień na stole dlatego uwielbiam wszelkie domowe wędliny. To kolejna propozycja, którą też można wcześniej przygotować gdyż z biegiem dni łagodnieje intensywny smak wina i wymaga macerowania przez noc przynajmniej.
  Doskonała na ciepło, ale jeszcze lepsza na zimno z żurawiną lub cebulowym chutneyem.
  Polecam bo jest łatwa w przygotowaniu.

  Skład:
  -1 polędwiczka wieprzowa Sokołów, ok 500 gr
  - 200 ml czerwonego wytrawnego wina
  - 40 ml oliwy z oliwek
  - 1 duży ząbek czosnku
  - sól, pieprz, majeranek

  Wykonanie:
  Wszystkie powyższe składniki mieszamy w takim naczyniu aby zmieściła się polędwiczka (u mnie większa miseczka). Wkładamy do niej polędwiczkę i szczelnie zamkniętą wstawiamy do lodówki na noc.
  Następnego dnia naczynie żaroodporne smarujemy odrobiną marynaty i wykładamy polędwiczkę.
  Pieczemy w 190 st 30 min jeżeli polędwiczka ma być różowa, i 45 min jeżeli wolimy wersję bardziej wypieczoną ( ta wersja u mnie)
  Zostawiamy do wystygnięcia, owijamy w srebrną folię i wkładamy do lodówki.
  W święta było czuć winny posmak polędwiczki, natomiast 2 dni po świętach znacznie ona złagodniała. W przygotowaniach więc też warto to wziąć pod uwagę.

  OdpowiedzUsuń
 15. SZPARAGI W SZYNCE Z CHRZANEM
  Nieco inna od tradycyjnych szparagów w szynce, ale o wiele prostsza w wykonaniu i bardzo efektowna przystawka.

  Skład:
  - szparagi w zalewie (miałam słoik chyba 250 ml całych, długich szparagów)
  - 20 kwadratowych plastrów szynki konserwowej Sokołów S.A.
  - pęczek cienkiego ładnego szczypiorku
  - kilka łyżek chrzanu

  Wykonanie:
  Szparagi odsączamy z zalewy i przekrawamy na pół - tej wysokości powinny być plastry szynki. Odciskamy chrzan. Plastry szynki smarujemy do połowy cienką warstwą chrzanu, na tym układamy szparagi i rolujemy dość ściśle. Zawiązujemy szczypiorkiem. Układamy na półmisku.

  OdpowiedzUsuń
 16. Żurek tradycyjny
  1 kg wędzonych kości
  pęczek włoszczyzny
  garść suszonych grzybów leśnych
  zakwas żurowy
  kiełbasa tradycyjna Naturrino Sokołów
  boczek wędzony Naturrino Sokołów
  główka czosnku
  główka cebuli
  majeranek, pieprz, sól
  mały słoiczek dobrego chrzanu
  masło klarowane
  do podania: biała kiełbasa Naturrino Sokołów, jajka na twardo, ziemniaki ugotowane i zmieszane z podsmażaną cebulą

  Wielkanoc to czas kiedy nie tylko wspólnie rodzinnie spotykamy się przy stole.
  To także czas, kiedy gospodynie w różnych rejonach polski prześcigają się w kulinarnym kunszcie, a pielęgnowana przez lata tradycja nakazuje, aby stoły uginały się pod ciężarem różnorodnych dań, ciast, mazurów czy mięsiw. Jest smacznie, kolorowo i gwarnie.
  Nie wyobrażam sobie świąt bez jajek, tartego chrzanu czy białej kiełbasy. Jednak poranne ucztowanie, zdecydowanie otwiera żurek lub biały barszcz.
  Ja tradycyjny żurek gotuję na wędzonych kościach. Po ok. 20 min. Gotowania, do kości dorzucam włoszczyznę. Dodaję pokrojoną w kostkę kiełbasę oraz boczek wędzony (naturalne składy w Naturrino, to strzał w dziesiątkę), które świetnie wzbogacają smak. Kiedy bulion chwilę się pogotuje, dodaję namoczone wcześniej leśne grzyby, zbierane jesienią  oraz ząbki czosnku. Doprawiam przyprawami. Wlewam zakwas żurowy (niestety kupuję gotowy, ale z naturalnym składem). Dodaję mały słoiczek chrzanu, żur ma wtedy lekko ostry smak. W oddzielnym garnku gotuję ziemniaki, które następnie traktuję tłuczkiem. Do ziemniaków dodaję podsmażoną na maśle klarowanym cebulę i mieszam całość. Na talerz wykładam ziemniaki, ugotowane jajko i całość zalewam żurem. Kiełbasa biała jest na naszym śniadaniu na oddzielnym talerzyku.
  szogo

  OdpowiedzUsuń
 17. U mnie nie zabraknie na Wielkanocnym stole Szynki z chrzanem w galarecie
  Składniki:  - 12 plasterków szynki z piersi indyka Sokołów

  - 150 g serka z chrzanem

  - 2 łyżeczki chrzanu

  - 0,5 l bulionu

  - 4 jajka

  - marchewka, groszek i kukurydza z puszki po 2 łyżki

  - 2 łyżeczki żelatyny

  - pieprz

  - sól

  Przygotowanie:  Żelatynę rozpuszczamy w gorącym bulionie i doprawiamy opcjonalnie pieprzem i solą, odstawiamy do ostygnięcia. Jajka gotujemy na twardo. Serek mieszamy z chrzanem i smarujemy każdy plasterek szynki którą zwijamy i układamy w naczyniu do tarty. Jajka obieramy i kroimy na ćwiartki zostawiając jedną połówkę którą wykładamy na środku. Ćwiartki jajek układamy między ruloniki z szynki. Marchewkę, groszek i kukurydzę przekładamy koło jajek i szynki. Całość zalewamy bulionem w wkładamy do lodówki na około 4 godziny do stężenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. oj, jak dawno nie robiłam szynki w galarecie! muszę nadrobić zaległości :)

   Usuń
 18. Pieczona karkówka nadziewana morelami :)

  1. 1,5 kg karkówki wieprzowej bez kości Sokołów
  2. 100 g suszonych moreli
  3. Łyżeczka soli
  4. Łyżeczka pieprzu
  5. Łyżeczka słodkiej mielonej papryki
  6. Łyżeczka ostrej mielonej papryki
  7. Łyżeczka czosnku granulowanego
  Marynata:
  1. 5 łyżek sosu sojowego
  2. 5 łyżek dżemu morelowego
  3. 5 łyżek miodu
  4. Przyprawa do karkówki

  1. Mięso myjemy i osuszamy.
  2. W mięsie z obu stron robimy kieszonki, do których wkładamy suszone morele.
  3. Przyprawy mieszamy, nacieramy nimi mięso z każdej strony i wkładamy do lodówki najlepiej na całą noc.
  4. Przygotowujemy marynatę: wszystkie składniki marynaty mieszamy ze sobą, doprowadzamy do wrzenia, studzimy i smarujemy schłodzone mięso z każdej strony.
  5. Mięso wkładamy do rękawa do pieczenia i pieczemy w rozgrzanym do 180 stopni C piekarniku około 1,5 godziny.

  Smacznego! :)

  Katarzyna P.

  OdpowiedzUsuń
 19. Świetny wpis. Będę na pewno tu częściej.

  OdpowiedzUsuń

Będzie mi miło jeśli zostawisz swój komentarz i odwiedzisz mnie znowu. Jeśli ugotowałeś albo upiekłeś coś z przepisu znalezionego tutaj zrób zdjęcie i pochwal się przysyłając je do mnie.

Print Friendly and PDF
Copyright © Smaczna Pyza , Blogger